4 Kyberuhat ja niiden aiheuttajat

Kyberuhat ja niiden aiheuttajat

Tässä jaksossa sinulle selviää, millaisia kyberuhkien aiheuttajia on olemassa ja millä motiiveilla kyberuhkien aiheuttajat toimivat.

Jaksossa käydään aluksi läpi toimintaympäristön muutoksia. Tämän jälkeen pohditaan, mitä kyberuhkat ovat sekä keitä niiden takana on ja mitkä ovat näiden uhkien toteuttajien mahdollisia motiiveja.

Jaat tietämättäsi valtavan määrän tietoa elämästäsi verkossa. Kuka siihen voi päästä käsiksi? Mihin sitä voidaan käyttää? Minna Markkanen ja Viljami Vaarala selvittivät, miten verkkourkinnalta voi helpoiten suojautua.

Aloita jakso kuuntelemalla Minna Markkasen ja Viljami Vaaralan podcast aiheesta World Wide Webin käyttäjän turvallisuusmanuaali.

Kyberuhat ja niiden aiheuttajat -jakson johdantovideo

Aiheeseen liittyvät peruskäsitteet

Käsite Selite
Kybertoimintaympäristö, kyberympäristö (Cyber environment) Kybertoimintaympäristö on monimutkainen ja monikerroksinen maailmanlaajuinen informaatioverkosto. Kybertoimintaympäristössä on monenlaisia toimijoita; kansallisia turvallisuusviranomaisia, yritysten ja julkishallinnon kommunikaatioverkkoja sekä teollisuuden ja kriittisen infrastruktuurin valvontajärjestelmiä.
Kyberuhkien aiheuttaja (Cyber attacker) Kyberuhkien aiheuttajia ovat kaikki ne toimijat, jotka voivat toimissaan onnistuessaan aiheuttaa riskin arjen toimintojen ja palveluiden käytettävyydelle, toimivuudelle, eheydelle, saatavuudelle, luotettavuudelle, tunnistettavuudelle ja varmennettavuudelle. Kyberuhkien aiheuttajat luokitellaan tyypillisesti toimintamotiivien perusteella.
Kybermaailma (Cyber world) Kybermaailmalla tarkoitetaan toisiinsa kytkettyjen tietokoneiden kommunikaation maailmaa.
Kyberuhka (Cyber threat) Kyberuhka on sellainen uhka, joka toteutuessaan vaarantaa yhteiskunnan elintärkeän toiminnon tai muun kybertoimintaympäristöstä riippuvaisen toiminnon.
Kyberturvallisuus (Cyber security) Kyberturvallisuus on tila, jossa kybertoimintaympäristöstä koituvat uhkat ja riskit ovat hallinnassa
Kyberisku (Cyber attack)
Kyberiskulla tarkoitetaan sellaista hyökkäystä, joka kohdistuu kybertoimintaympäristöön ja sen mahdollisesti ohjaamiin fyysisen maailman toimintoihin. Kyberhyökkäys voi kohdistua esimerkiksi ydinvoimalan ohjausjärjestelmään, elintarvikkeiden kuljetus- ja logistiikkajärjestelmään, liikenteen ohjausjärjestelmään tai pankki- ja maksujärjestelmään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä