6.1 Kyberuhkien vaikutukset

Kyberuhkien vaikutukset

Toteutuneilla kyberuhilla voi olla hyvin erilaisia vaikutuksia riippuen kyberuhan aiheuttajan motiiveista, kyvyistä ja resursseista.

Vaikutukset voivat kohdistua
 • tiettyihin tarkasti määriteltyihin kohteisiin
 • satunnaisesti valikoituneisiin kohteisiin
Vaikutukset voivat olla
 • aikajänteeltään lyhytkestoisia
 • vaikutuksiltaan pieniä
Mutta pahimmillaan kyberiskut voivat koskettaa koko yhteiskuntaa
 • laaja-alaisesti
 • pitkäaikaisesti
 • vakavasti
ja vaikutukset voivat olla
 • fyysisiä
 • aineellisia
 • henkisiä
 • ja esimerkiksi poliittisia

Toteutuvilla kyberuhilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi
 • verkkoihin
 • laitteisiin
 • käyttöoikeuksiin
 • tietoon
 • palveluihin
 • ihmisiin
Uhrit voivat olla
 • varsinaisia kohteita
 • välillisiä kohteita (uhkien aiheuttajan päämääränä voi olla esimerkiksi yrityksen maineen mustaaminen asiakkaisiin kohdistetun palvelunestohyökkäyksen kautta)

Laajamittainen ja pitkävaikutteinen kyberisku

Henkinen kriisinsietokyky

Kybersodankäynti tai kyberterrorismi ovat esimerkkejä kyberuhista, jotka tuovat uhan konkreettisemmaksi tavallisille ihmisille. Tällöin valtioita vastaan toimivat tahot voivat pyrkiä saavuttamaan todelliset kohteensa vaikuttamalla välillisesti esimerkiksi kansalaisten elinolosuhteisiin ja toimintojen saatavuuteen tai kansalaisten asenteisiin ja ajatteluun.

Kyberuhilla voi näin ollen olla kansallisella tasolla vaikutusta yhteiskunnan toimivuuden kautta myös ihmisten mieliin. Järjestelmiin, laitteisiin tai toimintoihin tehtävät iskut kasvattavat epäluottamusta ja epätietoisuutta. Kansalaisten luottamus yhteiskuntaa ja sen keskeisiä toimijoita kohtaan on merkittävä arvo nyky-yhteiskunnassamme. Voimme luottaa esimerkiksi yhteiskunnan palveluiden saatavuuteen ja asioiden toimivuuteen sekä valtionhallinnon, viranomaisten ja puolustusvoimien kykyyn täyttää niille laissa asetetut tehtävät. Kyberiskut pyrkivät heikentämään tätä luottamusta.

Tässä yhteydessä puhutaan myös henkisestä kriisinsietokyvystä. Mikäli kriisi iskee yhteiskuntaamme vahvasti, on tärkeää, että
 • yksilöiden harkinta- ja toimintakyky säilyy
 • vahingot kyetään rajoittamaan
 • lisävahingot kyetään ennaltaehkäisemään sekä
 • palautumistoimenpiteet ja toipuminen kyetään aloittamaan välittömästi.
Mikäli henkinen kriisinsietoaste on matala, viivästyy vastatoimenpiteiden ja palautumisen alkaminen merkittävästi, koska toimenpiteiden vaatimia taitoja ja muita resursseja ei välttämättä löydy tai niitä ei ole harjoiteltu. Epätietoisuuden aiheuttama pelko ja järkytys voivat myös hidastaa tai estää yksilöitä toimimasta ennaltasuunnitellun toimintatavan mukaisesti. Vahinkojen kustannukset ja käytännön seuraukset voivat tyypillisesti vielä kasvaa tässä vaiheessa, mikäli nopeaa toipumista ei kyetä käynnistämään.

Ennakoinnilla, koulutuksella, tiedotuksella, varautumisella ja harjoittelulla kyetään vahvistamaan myös henkistä kriisinsietokykyä.


Käytännön esimerkkejä

Piittaamattomuuden, tietämättömyyden, osaamisen ja tietotaidon puutteen tai laiminlyönnin hintana voivat yksilöllisten vaikutusten lisäksi olla laajat yhteiskunnalliset vaikutukset.

Jos kyberuhan aiheuttaja onnistuu pääsemään käsiksi esimerkiksi liikenteenohjausjärjestelmiin tai älykkäiden autojen kontrollijärjestelmiin, voi seurauksena olla liikenteen pysähtyminen ja onnettomuuksia tai jopa koko kaupungin kattava liikennekaaos.

Toisaalta, jos ihmettelet, miksi lähikaupan hyllyt notkuvat tyhjyyttään, voi syynä olla toimitusketjun sopivaan osaan tehty verkkohyökkäys, joka on estänyt tilauksen välittämisen alihankkijoille tai toimittajille. Jos kaupasta löytyykin tarvittavat ostokset, mutta maksaminen kassalla ei onnistu, voi taustalla olla pankkien välisen maksuliikenteen pysäyttänyt palvelunestohyökkäys.

Energiatuotantolaitoksen valvonta- tai ohjausjärjestelmiin tehty isku voi aiheuttaa lähes koko Suomen kattavan sähkökatkon, mikä puolestaan merkitsee sitä, että koko yhteiskunta pahimmillaan seisoo. Etenkin talviolosuhteissa tämä voi tuottaa ongelmia.


Tällaiset esimerkit eivät ole kuvitteellisia vaan täyttä totta. Kyberiskujen toteuttaminen ei vaadi avaruusfyysikon taitoja. Jos itseltä ei löydy tarvittavaa osaamista, saa ohjeita helposti internetistä. Korvausta vastaan voi myös ostaa tarvittavia palveluita anonyymisti, helposti ja jopa suhteellisen edullisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä