Vuorovaikutus

Vuorovaikutus

Keskinäinen kommunikointi, joka toteutetaan jollakin ennalta suunnitellulla tavalla suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti, tukee yhteisön toimintaa ja sen kehittämistä.

Vuorovaikutuksella tarkoitetaan yhteisön toimintaa tukevaa ja sen kehittämiseen liittyvää keskinäistä kommunikointia, ilmeni se sitten suullisessa, kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Yhteisöllisyyden oppimisen kannalta paras vuorovaikutus on aina keskeisiltä osiltaan suunniteltua ja tarkoituksellista. Vasta määrätietoisuus ja tavoitteellisuus tekevät vuorovaikutuksesta yhteisöllisyyden kehittämisen toisen avaimen. Yhteinen partituuri antaa vuorovaikutukselle sen välttämättömät raamit.

Vuorovaikutus saattaa kuulostaa kovin tavanomaiselta käsitteeltä tai helpolta avaimelta käyttää. Näin ei kuitenkaan aina ole. Kaikki vuorovaikutus, niin hyvää kuin se saattaa ollakin, ei välttämättä ole moniäänistä. Voi olla, että vain tiettyjen ryhmien tai yksittäisten jäsenten välinen vuorovaikutus kuuluu yhteisön ytimessä mutta toisten ei. Vuorovaikutuksen ja moniäänisyyden välillä tulisikin olla luja side, jotta yhteisöllisyyden oven vuorovaikutusavain toimisi.

Vuorovaikutus voi väärin toteutettuna aiheuttaa suurta vahinkoa. Tällaista on esimerkiksi juoruilu, luottamuksellisesti puhuttujen asioiden vuotaminen eteenpäin, selän takana puhuminen tai toisten perusteeton ja aiheeton arvostelu. Monta kertaa kyseinen käytös piilotetaan omien tekemisten korostamisen, teeskennellyn välittämisen tai väärän huumorin alle. Silti asianosaiset tietävät vaistomaisesti, jos vain suostuvat myöntämään, ettei kyseisenlainen vuorovaikutus vienyt yhteisöllisyyttä hiukkaakaan eteenpäin. Päinvastoin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä