Moniäänisyys

Moniäänisyys

Kaikkien niiden, joita jokin tietty käytänne, toiminta tai tapa koskettaa, tulee voida esittää yhteisössä siitä jossain muodossa mielipiteensä.

Ensimmäinen yhteisöllisyyden oven avain on moniäänisyys. Jotta jokin toiminta olisi ristiriidatonta ja sointuvaa, täytyisi kaikkien kyseiseen toimintaan liittyvien henkilöstöryhmien tai niiden yksittäisten jäsenten ääni tulla oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan riittävästi kuulluksi. Kaikkien niiden yksilöiden tai ryhmien, joita jokin tietty käytänne, toiminta tai tapa koskettaa, tulee voida esittää siitä jossain muodossa mielipiteensä — eikä vain voida, vaan heille tulee järjestää todellisia mahdollisuuksia, joita he myös haluavat käyttää.

Kaikkien jäsenten ei tietenkään tarvitse kommentoida kaikkea, mutta tärkeää on, että esitetään mielipiteitä ja vaikutetaan juuri niihin asioihin, jotka ovat oman työn tai toiminnan kannalta olennaisia. Jotkin keskeiset toiminnot koskettavat kaikkia toimijoita. Silloin tarvitaan laajaa kuuluvuutta. Joidenkin asioiden käsittelemiseen taas riittää pienemmän joukon moniäänisyys.

Älyn osuus yhteisen ytimen muodostumiseksi ja harmonisen moniäänisyyden saavuttamiseksi on erityisen tärkeä. Yhteisön jäsenten on oltava systemaattisia ja hyvin tietoisia siitä, mitkä asiat koskettavat mitäkin ryhmää tai yksilöä. Tästä näkemyksestä on vallittava myös riittävä yksimielisyys. Älyllinen jakaminen ei onnistu, jos moniäänisyyden taustalla ei ole yhteistä näkemystä siitä, missä nyt ollaan ja mihin suuntaan halutaan edetä. On oltava yhteinen päämäärä, ja sen saavuttamiseksi on hahmoteltava ideoita ja asetettava sitten niiden pohjalta tavoitteita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä