2. Asenteiden ja ajattelutapojen avaimet

Esittely

Joustavuus on yksi kolmesta ehkä kaikkein vaativimmasta yhteisöllisyyden oven avaimesta tai ainakin yksi työläimmistä oppia. Minkälaisissa asioissa yhteistö joustaa? Koetaanko joustaminen vaikeaksi?

Sitoutuminen liittyy kaikkeen yhteisön toimintaan. Onko yhteisöllä yhteisiä tärkeitä asioita, jotka edesauttavat sitoutumista?

Vastuunotto koskee jokaista yhteisön jäsentä. Jakautuuko vastuu tasaisesti yhteisön sisällä? Onko vastuunotto helppoa vai vaikeaa?