1. Kommunikoinnin, tietämisen ja ymmärtämisen avaimet

Esittely

Moniäänisyydessä pohditaan, tuleeko työyhteisössä kaikkien äänet kuuluksi. Samalla pyritään etsimään sellaisia keinoja, jotka edesauttavat moniäänisyyttä yhteisöissä.

Vuorovaikutuksessa pohditaan mitä oikein on yhteisöllisyyttä edistävä vuorovaikutus. Kuka vaikuttaa vuorollaan kehen, ja millä tavoin vaikutetaan?

Toimiaksemme parhaalla mahdollisella tavalla yhteisö tarvitsee kaikkea henkistö, tiedollista ja taidollista pääomaa yhteisön sisältä. Mutta välittyykö tarvittava asiantuntijuus yhteisön sisällä?