3. Toiminnan avaimet

Esittely

Neuvottelulla tarkoitetaan niitä olosuhteita, jotka mahdollistavat yhteisön vuorovaikutuksen ja moniäänisyyden ja joissa yhteisön sisältämä asiantuntijuus nousee luonnollisella ja konkreettisella tavalla esiin. Onko yhteisöllä riittävästi aikaa yhteisön näkökulmasta tärkeille asioille?

Päätöksenteko perustuu älyyn, tahtoon ja ripaukseen tunnetta. Päätöksenteon ansiosta syntyy parhaimmillaan yhteisön kannalta hyödyllisiä ja tarvittaessa luovia, uusia tai ainakin uudentyyppisiä ratkaisuja. Miten päätösten tekeminen yhteisössä sujuu?