LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Joutsan paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti päätetään, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Kestävä kehitys (vihreä lippu). Huomioidaan ympäröidä luonto. Toteutetaan tasaisesti läpi vuoden, tiedevälkät kuukausittain ja muutama isompi tapahtuma vuoden aikana.

Liikkuva koulu. Aktiivisen välituntitoiminnan ylläpitäminen. Välkkärit, monipuoliset välineet. Koulujen ympäristöjen, erityisesti välituntialueiden kehittäminen

Yhteisöllisyyden kehittäminen. Yhteiset tapahtumat, kuten liikuntapäivä, joulukirkko. Oppilaat olisivat toiminnan takana. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta ovat tässä keskeisiä. Vanhempaintoimikunta toimii myös yhteisöllisyyttä lisäävien tapahtumien ideoinnissa ja järjestelyssä.
Opettajien tiivis yhteistyö alakoulu/yläkoulu/kyläkoulu opettajat. Tämä tapahtuu muunmuassa kevään suunnittelupalaverin avulla, johon osallistuvat myös kyläkoulujen johtajat sekä mahdollisesti nuoriso-/liikuntasihteeri. Palaverissa linjataan esimerkiksi tulevan lukuvuoden yhteiset teemat ja tapahtumat.

Viihtyisä oppimisympäristö. Ylläpidetään aktiivista oppilaskuntaa, tukioppilastoimintaa. Oppilaiden omat ideat kouluympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi. Yhteisen vastuun korostaminen. Ideoiden toteutusta varten osoitetaan vuosittain tietty prosenttiosuus koulun kokonaisbudjetista.

(Sisäinen) yrittäjyys. Kannustetaan omaan parhaaseen suoritukseen. Oman työn arvostaminen. Paikallisen yrityselämän kanssa tehtävä yhteistyö. Yritysesittelyt. Yrittäjyyskasvatuskurssi valinnaiskurssina. Yritteliään elämäntavan esilletuonti. Vierailijat. Kyläkouluilla luontaiset vierailut tapahtuvat lähiympäristön yrityksiin, mm. maatiloille. Vierailujen minimitavoite on yksi vierailu lukuvuodessa.

Joutsassa monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan pitkälle eteenpäin suunniteltujen teemojen pohjalle. Teemat pohjautuvat pääosin opetussuunnitelman keskeisten teemojen (luku 4.2) sekä paikallisesti valittujen teemojen ympärille. Teemojen suunnittelussa ovat mukana henkilökunnan lisäksi oppilaat, huoltajat sekä paikalliset yhteistyökumppanit.

Keväällä suoritettavaa kattavaa lukuvuosiarviointia varten on kehitettävä joka koulussa käytettävä yhtenäinen ja helposti arvioitavissa oleva kaavake, jolla huoltajat ja oppilaat arvioivat mennyttä lukuvuotta. Tämän lisäksi henkilökunta arvioi kevään palaverissa omaa työtään ja kehitystavoitteita.

Yhteistyötahoja: poliisi, etsivä nuorisotyöntekijä, nuoriso-/liikuntasihteeri, kirjasto, srk, pankit, MLL, kyläseurat, Joutsan seudun yrittäjäyhdistykset, paikalliset Lions clubit, Joutsan kotiseutuyhdistys, Leivonmäki seura, Haihatus, Joutsan Seutu, metsästysseurat, SPR, palokunta, urheiluseurat, 4H, Joutsan Taideseura, Käsityökeskus, Perheneuvola, Leivonmäen kansallispuiston ystävät
Vanhempaintoimikunta on oleellinen yhteistyökumppani

Aineenopettajia alakouluun, luokanopettajia yläkouluun (mahdollisuuksien mukaan).
Isompien oppilaiden toiminta alakoulussa, mm. kummioppilaana (6.lk "valmistaminen" yläkouluun) sekä "vierailut", esim. esitelmät, opetustuokiot (vaikka liikuntasuoritus). Myös 5.-6.lk osaltaan voi toimia 1.lk kummeina alakoulun sisällä. - toimii jo nyt.
Lahjakkaiden oppilaiden kannustus esittämään taitojaan -kulttuuritapahtumat
Aineiden opettaminen teemoittain, jolloin eri aineissa mahdollisuus työskennellä yhdessä.
-Teemapäivät ja -viikot
Vihreän lipun toiminta
Eri oppiaineita integroivat projektit (esim. juhlaohjelmaa), luontoretki, järjestöpäiväPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä