LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

Joutsan paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa on keskusteltu, mitä perusopetuksen tehtävä sekä valtioneuvoston asetuksessa määritellyt opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet merkitsevät paikallisesti. Lisäksi on pohdittu, mitä opetukselle ja kasvatukselle asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden sekä niistä johdettujen laaja-alaisen osaamisen ja oppiainekohtaisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää opetuksen järjestämiseltä, johtamiselta ja koulutyöltä.

Paikalliset, perusopetuksen tehtävää mahdollisesti täydentävät ja käytännön toteuttamista ilmentävät näkökohdat

Joutsan kunnan perusopetuksen strategiset linjaukset määräytyvät kunnan strategian, sivistystoimen palvelustrategian ja valtakunnallisten koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti. Vuosittain tehtävät koulujen toiminta/työsuunnitelmat linjaavat lukuvuoden tavoitteet.

Opetussuunnitelman perusteissa määritellyn laaja-alaisen osaamisen mahdolliset painotukset ja miten painottuminen ilmenee

Opetustoimi määrittelee vuosittain painopisteeksi ainakin yhden toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavan periaatteen. Laaja-alaisen osaamisen mahdolliset kuntakohtaiset painotukset ja monialaisten oppikokonaisuuksien teemat kirjataan lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmaan. Toimintakulttuurin kehittämisen ja laaja-alaisen osaamisen kuntakohtaiset painotukset sovitaan sivistystoimen koulunjohtajien kokouksessa syyslukukauden alussa.

Järjestelyt ja toimenpiteet, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisesta opetustyössä huolehditaan ja toteutumista seurataan

Tavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään lukuvuoden toiminnan arvioinnin yhteydessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä