LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA

Joutsan paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Valinnaiset aineet

Joutsan kunnan perusopetuksessa tarjotaan valinnaisia aineita vahvistetun tuntimäärän mukaisesti luokilla 5-9. Valinnaisaineiden sisällöt vahvistetaan koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. 

5. ja 6. vuosiluokkien valinnaisuus

 • tarjonta sekä valinta toteutetaan kevätlukukaudella.
 • Valinnaisaine 1 vvt, joka voi toteutua joko lukukauden aikana 2h/vkossa tai lukuvuoden aikana 1 h/vkossa. Valinnaisaine kuuluu oppilaan viikkotuntimäärään.
 • Valinnaisaine arvioidaan hyväksytty/hylätty.
 • Aineen toteutumiseksi ryhmäkoko katsotaan valintojen jälkeen. Minimiryhmäkoko voi vaihdella vuosittain. Oppilaat valitsevat myös 1-2 varavalintaa mieluisuusjärjestyksessä.
 • Valinnaisaineiden tarjonta voi vaihdella eri vuosina.

 
Yläluokilla valinnaisuus toteutetaan seuraavasti:

7. vuosiluokalla valitaan:

 • Kaksi (2) pitkää valinnaisainetta, joita opiskellaan 2vvt sekä 8. että 9. luokalla.
 • Pitkät valinnaisaineet ovat: tekninen työ, tekstiilityö, kuvataide, musiikki, liikunta, kotitalous, B2-saksa, B2-espanja ja tietotekniikka.
 • Oppilas voi valita joko 2 tai 1 pitkää valinnaisainetta taide- ja taitoaineista.
 • Vähintään toinen pitkä valinnaisaine tulee olla taide- ja taitoaine (tekninen työ, tekstiilityö, kuvataide, musiikki, liikunta, kotitalous), jolloin sen opinnot kuuluvat oppiaineen yhteisiin opintoihin eikä päättöarviointiin tule erillistä numeroa. 
 • Toinen pitkästä valinnaisaineesta arvioidaan omalla numerolla.

ja

 • kaksi (2) lyhyttä valinnaisainetta, joita opiskellaan 1vvt/valinnaisaine 8.luokalla.
 • Lyhyiden valinnaisten tarjonta voi vaihdella vuosittain. 8.luokalle tarjolla esim. Herkutellaan kurssi, laborointikurssi, tekninen työ, tekstiilityö, musiikki, yrittäjyys.
 • Arviointi hyväksytty/hylätty.

ja

 • kaksi (2) lyhyttä valinnaisainetta, joita opiskellaan 1vvt/valinnaisaine 9.luokalla.
 • Lyhyiden valinnaisten tarjonta voi vaihdella vuosittain. 9.luokalla tarjolla esim. psykologia, ilmaisutaito, englanti, matematiikka, robo, Desing-studio.
 • Arviointi hyväksytty/hylätty.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä