Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon ryhmät

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.

Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, jota johtaa oppilaitoksen rehtori. Ryhmään kuuluvat erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja ja koululääkäri, yläkoululla opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua myös eri alojen asiantuntijoita. Ryhmässä käsitellään koulujen ja luokkien yleisiä asioita. Tällaisia asioita voi olla mm. tukien tarpeet luokassa, kiusaamistilanteet, työrauha-asiat, yhteistyön sujuvuus. Opiskelijahuoltoryhmät kokoontuvat sovitusti.