Lähteet

Kirjallisuutta

Haapalahti H (2014)
Perunan paluu. Kotipuutarha 4/2014 s. 22–31. Puutarhaliitto ry, Forssa.

Heinänen T, Ormio H
(1998)
Liesjärven kansallispuiston Korteniemen metsänvartijantilan erityissuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja B No 40. Metsähallitus, Helsinki.

Laaka-Lindberg S, Ojala A (2000)
Kasviorganologian perusteet. Kurssimoniste, Turun yliopisto. Julkaisematon.

Ulvinen O
(2005)
Suomalaisten viljelykasvien kuvauksia 5. PERUNA 19271997. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Helsinki.

Veteläinen M toim. (2001)
Pohjolan perunat
(Potatis i Norden). Pohjoismainen Geenipankki (NGB), Alnarp.

Internetmateriaali

Ahvenniemi P
Paavon perunasivu. Kattava sivusto perunasta.
< http://www.sci.fi/~ahven/peruna/index.htm >

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Kasvilajikeluettelo. Luettelo Suomessa nykyäänviljeltävistä perunalajikkeista. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran verkkopalvelu evira.fi.
< http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lajikkeet/kasvilajikeluettelo/ >

Hyötykasviyhdistys
Kotisivut. < http://www.hyotykasviyhdistys.fi/ >

Korhonen T (2004)
Historiallinen maatalous. Sivuilla kuvataan mm. vanhoja maanviljelymenetelmiä ja välineitä. Helsingin yliopisto. < http://www.helsinki.fi/kansatiede/histmaatalous/index.htm >

Kotimaiset Kasvikset ry
Antosyaniinit. Kotimaiset Kasvikset ry:n verkkopalvelu kasvikset.fi.
< http://www.kasvikset.fi/WebRoot/1033640/Page.aspx?id=1052977 >

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
MaatiaisTietoPankki. Tietoa perinnetilojen maatiaislajikkeista. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen verkkopalvelu mtt.fi.
< https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/www/Tietopaketit/Kasvigeenivarat/MaatiaisTietoPankki/Peruna/Perunamaatiaisia%20ja%20vanhoja%20lajikkeita >

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Perunan oppimateriaali (Etusivu > Peruna > Oppimateriaali). Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen verkkopalvelu agronet.fi.
< https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/agronet/Peruna/oppimateriaali/ >

Metsähallitus (2014)
Korteniemen perinnetila. Metsähallituksen verkkopalvelu Luontoon.fi.
< http://www.luontoon.fi/retkikohteet/historiakohteet/perinnetilatjamaisemat/korteniemenperinnetila/Sivut/Default.aspx >

Metsähallitus (2014)
Koveron perinnetila. Metsähallituksen verkkopalvelu Luontoon.fi.
< http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/historiakohteet/perinnetilatjamaisemat/koveronperinnetila/Sivut/Default.aspx >

Nygren J (2000)
Fotosynteesi tuottaa sokeria ja happea. Ylen verkkopalvelu oppiminen.yle.fi.
< http://oppiminen.yle.fi/solubiologia/mika-on-solu/fotosynteesi-tuottaa-sokeria-happea >

Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen
SESTO geenipankkitietokanta. Linkit maatiaisperunoiden kuviin lajike-esittelyosuudessa.
< http://www.nordgen.org/sesto/ >

Pohjoismainen geenivarakeskus NordGen
Kotisivut. < http://www.nordgen.org/index.php/fin/content/view/full/2 >

Suomen siemenperunakeskus Oy
Perunalajikkeet. Tietoa joistakin kaupallisesti myytävistä lajikkeista. Suomen siemenperunakeskus Oy:n verkkosivut spk.fi. < http://spk.fi/lajikkeet/lajikkeet >

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2014)
Fineli - elintarvikkeiden koostumustietopankki. Perunan, riisin ja pastan ravintoarvot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopalvelu. Fineli.fi. < http://www.fineli.fi/ >

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä