2018 kokoontumiset

Valtakunnallinen ELO-ryhmä

Valtakunnallisen ELO-ryhmän kokousmateriaaleihin, esityksiin ja muihin materiaaleihin voi tutustua sivulla https://peda.net/hankkeet/elotori/t4ve.

Valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä on muodostettu kansallista elinikäisen ohjauksen strategista kehittämistä varten. Siinä on edustettuna monihallinnollisesti eri ohjauksen toimijoita. Puheenjohtajuus vuorottelee työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken.

Vuoden 2018 Etelä-Savon ELO-johtoryhmän kokoontumiset

Juttu ELO-johtoryhmästä Etelä-Savon ELYn uutiskirjeessä 1/2018: http://bit.ly/2FCW8Q0

Uusi Etelä-Savon ELO-johtoryhmä nimettiin vuoden 2017 aikana.

Kokoukset vuonna 2018
  • Ti 13.2. klo 14 - 16 Savonlinna (to 22.2.2018 siirretty aiemmaksi)
  • Ti 8.5.2018 klo 10 - 12 Pieksämäellä
  • To 13.9.2018 klo 13 - 15 Kangasniemellä
  • Ti 27.11.2018 klo 10 - 13 Mikkelissä kenkäverossa (siirretty Pertunmaalta kokoustilojen vuoksi)
Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä (ISO ELO) on toiminut vuosina 2013 - 2016 ja nuorisotakuun neuvottelukunta vuosina 2013 - 2014 ja nyt olemme uudistaneet ELO-toimintaa, johon kuuluu tärkeänä osana myös nuorisotakuun kannalta nuorten palvelujen kehittäminen, minkä näkyvin osa on tällä hetkellä Ohjaamo-toiminta. Näiltä vuosilta on luettavissa vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia pp-esityksenä, joka on liitteenä ministeriöille laadittuun raporttiin ELO-toiminnasta vuodelta 2016.

Vuodesta 2017 alkaen uuden ELO-johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on
1) uudistaa ja panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 – 2022,
2) suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-toimintaa,
3) suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edistäviä hankkeita,
4) viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi,
5) jäsentää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko maakunnassa ja
6) suunnata esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydennetään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden taitoja.

Vuosien 2017 - 2022 maakunnalliset strategiset ELO-tavoitteet on julkistettu ikään kuin luonnoksena. Siihen liittyy arviointiosuus, joka on kolmiportainen tasokuvaus esimerkkeineen: https://peda.net/hankkeet/eejn/eojnt22e.

Etelä-Savon ELO-johtoryhmä vuonna 2018

Etelä-Savon ELO-johtoryhmä vuonna 2018 (päivitetty 7.9.2018)


Etelä-Savon kauppakamari: kehitysinsinööri Jörg Hansmann, Rakennusliike U. Lipsanen Oy

Etelä-Savon Koulutus Oy: koulutusjohtaja Taru Särkkä

Etelä-Savon maakuntaliitto: tutkimus- ja työvoima-asioista vastaava kehittämispäällikkö Teemu Räihä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote: hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen

Etelä-Savon TE-toimisto: psykologit Petri Auvinen ja varalla Malla Laamanen

Etelä-Savon Yrittäjät: hankekoordinaattori Saara Vauhkonen

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu: aikuiskoulutuksen erikoisasiantuntija Hannu Fyhr

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Kirsi Autio

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Sini Taimela

Kangasniemen kunnanhallitus: Marjaana Sävilammi; varalla Timo Seppälä

Mikkelin kaupunginhallitus: Soile Kuitunen

Mikkelin nuorisovaltuusto: Katariina Juhakoski ja Edvin Ehrnrooth

Mikkelin yliopistokeskus: pääsihteeri Matti Malinen

Pertunmaan kunnanhallitus: Annukka Räisänen

Pieksämäen kaupunginhallitus: Tapani Rytkönen

Pieksämäen nuorisovaltuusto: Lassi Räsänen

Savonlinnan kaupunginhallitus: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen

Savonlinnan nuorisovaltuusto: nuorisovaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jan Puustinen

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, SAK:n Kouvolan aluetoimisto: alue- ja järjestöasiantuntija Kari Kokkola; varalla alue- ja järjestöasiantuntija Sonja Laitinen


Asiantuntijajäsenet
Ohjaamo Savonlinna: palveluesimies Anna Tolvanen
Ohjaamo Pieksämäki: hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen
Ohjaamo Mikkelin Olkkari: toiminnanohjaaja Sari-Anne Ratia

ELO-johtoryhmän vastuu ja koollekutsut, Etelä-Savon ELY-keskus: johtava asiantuntija Tuija Toivakainen