2017 kokoontumiset

Vuoden 2017 kokoontumiset: ELO-johtoryhmä

Uusi Etelä-Savon ELO-johtoryhmä nimetään vuoden 2017 aikana. Ensimmäinen kokous on pe 1.12. klo 12:30 - 15 Etelä-Savon ELYssä Mikkelissä. Tällöin käsiteltäviä asioita ovat seuraavat (liitteenä alla tarkempi asialista kutsuineen):

1. Tervetuloa ja esittäytyminen
2. ELO-johtoryhmän tehtävät, merkitys ja roolit sekä vastuut

3. Katsaus aiempiin vuosiin: toiminnan vaikutukset ja vaikuttavuus
4. Ohjaamojen tilanne ja tulevaisuus
5. Toimintasuunnitelma ELO-johtoryhmälle ja ELO-toimintaan vuodeksi 2018
6. Kehittämiskohteet ja hankeideat maakunnan strategisten tavoitteiden mukaan
7. Kokouksen päättäminen
  • Sovitaan seuraavat kokoukset vuodeksi 2018 ja esitetään aikoja
    • To 22.2.2018 klo 14 - 15 > Siirretty aiemmaksi ti 13.2. klo 14 - 16 Savonlinnaan
    • Ti 8.5.2018 klo 10 - 12
    • To 13.9.2018 klo 13 - 15
    • Ti 27.11.2018 klo 10 - 12
Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä (ISO ELO) on toiminut vuosina 2013 - 2016 ja nuorisotakuun neuvottelukunta vuosina 2013 - 2014 ja nyt uudistamme ELO-toimintaa, johon kuuluu tärkeänä osana myös nuorisotakuun kannalta nuorten palvelujen kehittäminen, minkä näkyvin osa on tällä hetkellä Ohjaamo-toiminta. Näiltä vuosilta on luettavissa vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia pp-esityksenä, joka on liitteenä ministeriöille laadittuun raporttiin ELO-toiminnasta vuodelta 2016.

Vuodesta 2017 alkaen uuden ELO-johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on
1) uudistaa ja panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 – 2022,
2) suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-toimintaa,
3) suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edistäviä hankkeita,
4) viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi,
5) jäsentää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko maakunnassa ja
6) suunnata esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydennetään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden taitoja.

Vuosien 2017 - 2022 maakunnalliset strategiset ELO-tavoitteet (luonnos luettavissa alla liittenä) julkistetaan lopullisesti, kun niiden arviointiosuus on valmis vuoden 2017 aikana. Arviointiosuutta työstetään kolmiportaiseksi tasokuvaukseksi esimerkkeineen. Luonnos arvioinnin tasoista on luettavissa alla liitteestä.

ELY-keskuksen verkkosivujen uutinen 27.3.2017 ELO-toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2017/-/asset_publisher/6peIev7oOOiP/content/elo-toiminta-vaikuttavaa-etela-savossa-etela-savo-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fweb%2Fely%2Fuutiset-2017%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6peIev7oOOiP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26p_r_p_564233524_categoryId%3D14398%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue

Liitteet:

Mikkelin Ohjaamo Olkkari, Eija Selkamo 1.12.2017
Savonlinnan Ohjaamo, Anna Tolvanen 1.12.2017
Etelä-Savon strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 - 2022 elinikäiseen oppimiseen, ohjaukseen ja nuorisotakuuseen, luonnos
Kolmiportainen laadun tasokuvaus, luonnos
ELO-johtoryhmän vuosikelloluonnos 2018
Kokouskutsu ja asialista 1.12.2017
ELO-toiminnan ja nuorisotakuun vaikutus- ja vaikuttavuusarviointia vuosilta 2013 - 2016 Etelä-Savossa

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti