Kokoontumiset: ELOt ja nuorisotakuu

Kokoontumiset

Kokoontumisten sisältö

Kokoontumisten sisällössä on materiaaleja seuraavien ryhmien tapamisista vuosilta 2018 - 2013. Päivitän sivuja sitä mukaa, kun kokoontumiset etenevät. Ohjaamo-toimijoiden suunnittelukokoontumiset vuodesta 2016 eteenpäin löytyvät erikseen sivulta
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo/v.

- Etelä-Savon ELO-johtoryhmä
- Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä
- Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta
- Etelä-Savon Ohjaamo-toimijat
- Etelä-Savon elinikäisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkosto
- Kehittämiskohteet
- Vertaisfoorumi
- Kohti Ohjaamoa