Kasvatuskeskustelut

Kasvatuskeskustelut

Kasvatuskeskustelu voidaan käydä mm. seuraavissa tapauksissa:

 • luvaton koulun alueelta poistuminen
 • jatkuva myöhästely
 • jatkuva koulutehtävien laiminlyönti
 • lintsaaminen
 • toistuva oppituntien häirintä
 • luokasta poistaminen
 • tappelut
 • väkivaltainen käytös
 • toistuva koulun sääntöjen rikkominen esim. lumipallojen heittely koulun pihalla
 • jatkuvat haasteet välitunnille menossa, erityisesti ulos siirtymisessä
 • epäasiallinen kielenkäyttö
 • ilkivalta koulurakennusta, koulun irtaimistoa, opettajan tai oppilastoverin omaisuutta kohtaanKasvatuskeskustelu on ensisijainen puuttumiskeino.
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisesti määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Kasvatuskeskustelusta ei ole säädetty kurinpitosäädösten alla, vaan se on kirjattu omaksi erilliseksi puuttumiskeinoksi.

Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Keskustelu on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään siihen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot, joillakäyttäytymistä ja oppilaan hyvinvointia voidaan koulussa parantaa. Tavoitteena on saada oppilas jatkossa toimimaan toisin.

Kasvatuskeskustelun tavoitteena on:

· saada oppilas miettimään rikkomuksiaan tarkemmin

· saada oppilas ymmärtämään tekojensa seuraukset

· saada oppilas itse kertomaan vanhemmilleen rehellisesti rikkeestään

· saada oppilas noudattamaan koulun sääntöjä paremmin

· saada jälki-istunnot jatkossa vähentymään

· saada vanhemmat tiiviimmin mukaan koulun arkeen.


Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Keskusteluun voivat kuitenkin osallistua myös muut oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt.

Keskustelu tulee kirjata Wilmaan, ja siitä on ilmoitettava oppilaan huoltajille.
Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi oppilaan käyttäytymisen ja sen syiden selvittämiseksi sekä asian korjaamiseen liittyvien oikeiden keinojen löytämiseksi.

Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kasvatuskeskustelun jälkeen, hänet voidaan määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon, jos sitä pidetään perusteltuna. Myös kurinpitorangaistuksia (kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen) voidaan käyttää, kun niiden edellytykset täyttyvät.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä