Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma

Kaikille opiskelijoille hankitaan omat henkilökohtaiset tietokoneet. Opiskelijoille järjestetään lukuvuoden aluksi opiskelutekniikan kurssi, jossa opastetaan laitteiden ja erilaisten ohjelmistojen (mm. GAFE, Pedanet) käyttöön opiskelussa. Lukuvuodesta 2016-2017 alkean osasta oppilaita koulutetaan ATK-tutoreita muille opiskelijoille.

Haapaveden lukion opettajille on jo hankittu henkilökohtaiset tietokoneet/iPadit ja annettu koulutusta laitteiden käyttöön OSAAVA-hankkeiden (http:\\osaavasiikalatva.wordpress.com) kautta. Opettajien koulutus tulee jatkumaan kunnan sisäisenä koulutuksena esim. työpajatoimintana, vierihoitona sekä ulkopuolelta ostettavalla koulutuksella.

Lukioiden sisäistä langatonta verkkoa parannetaan vastaamaan lisääntyviä vaatimuksia tilanteessa, jossa jokaisella opiskelijalla on käytössään oma päätelaite. Lukioihin järjestetään tietokoneiden latauspisteitä opiskelijoiden tietokoneita varten. ATK-luokkien tietokoneita sekä sähkö- ja tietoverkkoa uusitaan vastaamaan sähköisten kokeiden vaatimuksia.

Osassa lukiokursseja otetaan käyttöön sähköinen oppikirja.

Hankkeeseen nimetään koordinaattori, jonka tehtävänä on valvoa hankkeen toteutumista suunnitelman mukaisesti. Hankekoordinaattori huolehtii myös hankkeen käyttö- ja seurantatietojen toimittamisesta opetushallitukseen sekä laatii hankkeen loppuraportin. Koordinaattorin lisäksi valitaan tutoropettajia, jotka toimivat tutoreina muille opettajille antaen vierihoitoa laitteiden ja ohjelmistojen hyödyntämisessä. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös etsiä aktiivisesti uusia pedagogisia ratkaisuja kaikkien opettajien hyödyksi.