Oppilaskunta, tutorit ja vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta

Lukion vanhempaintoimikunta lukuvuosina 2017-2019:
Markku Laitila pj.
Heidi Nurkkala siht.
Tuija Metsäharju
Minna Rantakangas
Heli Soronen

Lukion vanhempaintoimikunta toimii linkkinä koulun ja huoltajien välillä. Vanhempaintoimikunta voi esittää huoltajien näkemyksiä esim. opiskelijoiden viihtyvyyden parantamiseksi tai koulun yleiseksi kehittämiseksi. Ole yhteydessä toimikunnan jäseniin, jos haluat tuoda huoltajien näkökulmaa esille !

Oppilaskunta

Oppilaskunnan muodostavat kaikki lukion opiskelijat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen vaaleilla yleensä syyskuun alussa. Hallituksen toimikausi kestää lukuvuoden. Hallitus pitää kokouksia vuoden aikana tarvittaessa, yleensä noin 10 kertaa. Hallitus toimii lukion opiskelijoiden edunvalvojana, jonka kautta opiskelijoiden mielipiteet ja kehittämisehdotukset menevät eteenpäin opettajille ja rehtorille. Oppilaskunta järjestää erilaisia retkiä ja tapahtumia, mm. liikunta/kulttuuriretken, taksvärkin, nälkäpäivän keräyksen, vappunaamiaiset, pikkujoulut, väripäivän jne. Oppilaskunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lukion johtokunnan kokouksissa. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa ohjaava opettaja. Hallitustoiminnasta saa soveltavan kurssin ja hallituksen puheenjohtaja kaksi kurssia.

Tutorit

Mitä tutorit tekevät ?

Tutorin tehtäviin kuuluvat mm:

  • lukioon tulevien ohjaaminen syyslukukauden alussa (lukujärjestykset ym. käytännön asiat)
  • lukio-opiskelun esittely 9-luokkalaisille
  • koulun esittely vieraille

Kuka voi ryhtyä tutoriksi ?

Voit ilmoittaa rehtorille halukkuutesi tutoriksi keväällä seuraavaa syksyä varten. Tutoriksi valitaan vuosittain 4-8 henkilöä ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista. Tutorin tulee olla valmis auttamaan ja perillä lukion käytänteistä, jotta voi neuvoa nuorempia. Säännöllisesti tutor-toimintaan osallistuneelle opiskelijalle annetaan tutoroinnista yksi soveltava koulukohtainen kurssi.