Tiimitoiminta 2018-2019

Tiimitoiminnan esittely

Tiimityöskentely on osa lukiomme arkea ja toimintakulttuuria. Siihen osallistuvat sekä opettajat että opiskelijat. Osallisuus ja yhteisöllisyys luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen kansalaisuuteen. Tiimitoiminnan kautta opiskelijat pääsevät vaikuttaamaan koulun arkeen yhdessä opettajien kanssa.

Opiskelijat ja opettajat jakautuvat kiinnostustensa pohjalta viiteen eri tiimiin, joiden tarkoituksena on kehittää koulun toimintaa, yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä. Tiimien kautta pääsee vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. Lukuvuonna 2018-2019 toimivat tiimit ovat: Markkinointitiimi, Hyvinvointitiimi, Säpinätiimi, Bisnestiimi ja General Support Tiimi.