Tiimitoiminta 2017-2018

Tiimitoiminnan esittely

Tiimityöskentely on osa lukiomme arkea ja toimintakulttuuria. Siihen osallistuvat sekä opettajat että opiskelijat. Osallisuus ja yhteisöllisyys luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen kansalaisuuteen.

Opiskelijat ja opettajat jakautuvat kiinnostustensa pohjalta viiteen eri tiimiin, joiden tarkoituksena on kehittää koulun toimintaa, yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä. Tiimien kautta pääsee vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin.