Opiskelun tuki

Erityinen tuki

Erityinen tuki lukiossa tarkoittaa Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden (2003) mukaan kaikkea tukea niille opiskelijoille "jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi".

Erityisjärjestelyt tarkoittavat niitä sovittuja toimenpiteitä, joilla erityistä tukea saavaa opiskelijaa autetaan.
Lukiolain 13§ mukaan "erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja –asetuksessa ja koulun opetussuunnitelmassa määrätään". Esimerkiksi lukivaikeudesta kärsivän opiskelijan saama lisäaika kokeessa on erityisjärjestely. Erityisjärjestelyjä on muitakin kuin koetilanteissa toteutettavia. Vaikkapa se, että sovitaan opiskelijan saavan tunnilla muistiinpanot monisteina, ettei hänen tarvitse kuunnella opetusta ja kirjoittaa samaan aikaan.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointikin voidaan toteuttaa niin, että "opiskelijalla on mahdollisuus muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelija kurssiarvosanaa". (opetussuunnitelman perusteet, OPH 2003). Kaikki ne toimet, jotka toteutetaan toisin kuin tavallisesti, voidaan katsoa erityisjärjestelyiksi. Esimerkkejä erityisjärjestelyistä:
• lisäaika kokeessa
• pitkätaukoinen kuuntelukoe kielissä
• kuuntelukokeen kysymyksiin tutustuminen ajan kanssa etukäteen
• keskeisen oppiaineksen koe
• korvaavat suoritukset
• suullinen kokeen täydentäminen
• jatkuvan näytön painottaminen
• muistiinpanot tunnilla etukäteen monistettuna
• toistuvien tai selkeiden lukivirheiden huomiotta jättäminen koesuorituksessa

Lukiossa on käytettävissä erityisopettaja, jolle opiskelija voi varata ajan. Erityisopettajan toimipiste sijaitsee yläkoulun uudemmassa väistötilaparakissa.
Opiskelijalle laaditaan tarvittaessa erityisopettajan johdolla erityisen tuen suunnitelma. Erityisopettaja teettää myös ylioppilaskirjoitusten ilmoittautumista varten LUKI-testit.

Kouluterveydenhoito ja tapaturmat

Lukion kouluterveydenhoitaja Kati Häkki on tavattavissa JEDU:n Haapaveden Teollisuustien yksikössä. Käynti terveydenhoitajalle autopuolen puoleisesta päädystä. ilman ajanvarausta Mäkirinteen ala-asteen alakerrassa (käynti päiväkodin puoleisesta päästä) tiistaisin ja torstaisin klo 8.00-10.00. Muut ajat ajanvarauksella, puh. 044-7591 428. Koululääkärille tehdään ajanvaraus kouluterveydenhoitajan kautta. Jokainen opiskelija kuuluu oman kuntansa terveyspalvelujen piiriin. Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen päivystyksen numero arkisin 08-452 700 ja hammashoitolan ajanvaraus 08-452 710.

Kouluaikana sattuneista tapaturmista tulee tehdä kansliassa mahdollisimman pikaisesti tapaturmailmoitus. Lukiolaiset on vakuutettu koulutuksen järjestäjän toimesta.

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Lukion opiskelijalla on käytettävissään sekä kuraattorin että koulu- ja opiskelupsykologin palvelut. Lukiokuraattori auttaa opiskelijoita opiskeluun, ihmissuhteisiin, sosiaalisiin ongelmiin sekä itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa kuraattori tekee myös kriisityötä. Kuraattori löytyy JEDU:lta Teollisuustien toimipisteesta samasta paikasta kuin kouluterveydenhoitaja. Käynti autohalleja vastapäätä. Kuraattorin puhelinnumero on 044-7591 544

Koulu- ja opiskelupsykologin luokse opiskelija voi hakeutua silloin, kun hän on huolissaan psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Opiskelija voi ottaa itse yhteyttä psykologiin. Soittoaika ma 8.30-10 ja to 12-13. Koulu- ja opiskelupsykologin puhelinnumero on 044-7591 461.
Vastaanotto terveysasemalla perheneuvolassa

Sekä kuraattori että psykologi ovat mukana lukion opiskelijahuoltoryhmässä.

Luku- ja kirjoitushäiriön huomioonottaminen ylioppilastutkinnossa

Jos opiskelija epäilee, että hänellä on LUKI-häiriö, olisi hänen hyvä ottaa yhteyttä rehtoriin mahdollisimman varhain. Mikäli LUKI-häiriö on vaikea, voi opiskelija saada käyttää sekä oppitunneilla että kurssikokeissa erityisjärjestelyjä. Jos opiskelija tai hänen huoltajansa haluaa, että LUKI-häiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, tulee asiasta hankkia LUKI-häiriötä koskeva selvitys. Erityisopettajan tekemä LUKI-selvitys voidaan teettää koulun kautta. Mikäli kokelaan LUKI-häiriö on vaikea tai keskivaikea, voidaan anoa yo-tutkintoon erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyihin tarvitaan myös erikoislääkärin lausunto. LUKI-todistukset tulee lähettää ylioppilastutkintolautakuntaan jo ilmoittauduttaessa suorittamaan tutkintoa ensimmäistä kertaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä