Lukion tarjoamat korkeakouluopinnot

Haapaveden lukion korkeakouluyhteistyö

  • 1.8. 2019 voimaan tullut uusi lukiolaki velvoittaa lukiot tiiviimpään yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa.
  • Tavoittena sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle
  • Lukiolain mukaisen lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö tarjoaa lukiolaiselle aitoja mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti sekä opiskeluun että työskentelyyn ja toimintatapoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Samalla lukiolainen tutustuu eri alojen opintojen vaatimuksiin ja korkeakoulutusta seuraavan työelämän mahdollisuuksiin ja saa tukea itselleen soveltuvan alan valinnassa.
  • Tavoite v. 2030: korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus nousee 25–34-vuotiaiden ikäluokassa 50 %:iin (nyt 41 %)
KÄYTÄNNÖSSÄ:
- Haapaveden lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kasvatustieteenopintoja Oulun yliopistoon, Averco-opintoja Centrian ammattikorkeakouluun ja yksittäisiä kurkistusopintoja avoimeen yliopistoon. Näistä opinnoista opiskelijat saavat opintosuorituksen lukiossa ja opinnot hyväksi luetaan myöhemmin myös korkeakouluissa.

- lukion opiskelijat tekevät joka vuosiasteella yhden korkeakouluvierailun ja eri korkeakouluista käy koulullamme opiskelijoita esittelemässä opinahjojaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä