Koe 26/1/17 kertausmoniste

Kertausmonisteen vastaukset

Artikkelit:

1. A vai AN?

1. a
2. an
3. a
4. an
5. a (huomaa ääntäminen = "jang")
6. a
7. a (huomaa ääntäminen = "jaard")
8. an
9. an (huomaa ääntäminen = äänetön h)
10. a

2. Selitykset

1. Sama puutarha mainitaan toiseen kertaan.
2. Öinen mollukka taivaalla tuskin esittelyjä kaipaa. = Kaikkien tietämä kuu
3. The longest = superlatiivi. Adjektiivin superlatiivin edessä on aina THE esim. 7d is the best
4. Lauseessa puhutaan tietystä rannasta, josta Alex oli jo aiemmin kertonut

3. A/AN/THE

1. a
2. the
3. The
4. the
5. the
6. a
7. a
8. an
9. the
10. an
11. a
12. the
13. a
14. the
15. the
16. the
17. the
18. the
19. a


There is/ There are

1. ARE/IS

1. is
2. are
3. Are (huomaa kysymysmuoto: subjekti ja predikaatti vaihtavat paikkaa keskenään)
4. is
5. a
6. are

2. Käännökset

1. There is a dog in the house
2. There are books on the table
3. There are pink walls in the room
4. There are socks on the floor
5. There is a big cat on the bed
6. There are three chairs in my room
7. There are apple trees in her garden
8. There are 23 pupils in our class

IMPERFEKTI

1. epäsäännölliset verbit

alkaa: begin, began, (begun)
ostaa: buy, bought, (bought)
ottaa: take, took, (taken)
avata: meet, met, (met)
tulla: come, came, (come)
antaa, sallia: let, let, (let)
laulaa: sing, sang, (sung)
lukea: read, read, (read)
lyödä, voittaa: beat, beat, (beaten)
valita: choose, chose, (chosen)
ottaa selvää jostakin: find out, found out, (found out)
menettää: lose, lost, (lost)
tulla joksikin: become, became, (become)

2. Kysymyslauseet

1. kWhat adid syou pdo last summer?
2. aDid syou pwatch movies yesterday?
3. kWhat adid syou peat for breakfast this morning?
4. kWhat time adid syou pgo to bed/sleep yesterday evening?
5. aDid syou psleep well last night?

k= kysymyssana
a= kysymyksen apuverbi
s=subjekti eli tekijä,
p= predikaatti eli tekeminen

HUOMAA kysymyslauseen SANAJÄRJESTYS KASP:
1. Tarvittaessa ensin varsinainen kysymys: what, why, when jne. Mitä miksi milloin......
2. DID
3. Heti DID-apuverbin perään TEKIJÄ
4. tekeminen PERUSMUODOSSA, ÄLÄ TAIVUTA