There is/are

There..... HELP PAGES 139!

Kun lauseessa on ajatus, että "jotakin on jossakin", englannissa tarvitaan avuksi there-sana.

Esim:
  • There is a dog in the house = Talossa on koira
  • There are also two rabbits in the house = Talossa on myös kaksi kania.

Milloin is/are?
  • is = yksittäinen asia
  • are = monikko

HUOMAA SANAJÄRJESTYS! PAIKAN ILMAUS AINA LAUSEEN LOPUSSA!
  • There are 23 pupils in my class
  • There are 11 girls and 12 boys in the classroom
  • There is a teacher in the classroom.

MUTTA:

  • The girl is in the house
  • The girls are in the house

--> Mikäli subjekti eli tekijä on määräisessä muodossa, ei there-sanaa tarvita.