6. luokka 2019-2020

Kirjojen lukuaikataulu

Aloitamme taas luokassa yhteisen lukukokemuksen. Tällä kertaa oppilaat saivat valita kahdesta kirjasta. Luku-urakka kestää noin 5 viikkoa. Aikatauluun merkittyinä päivinä kirjaa pitää olla luettuna mainittuun sivuun asti, sillä tuolloin teemme kirjasta tehtäviä koulussa. Lopuksi kirjasta koittaa myös koe.

Eoin Colfer – Legenda maailman tuhmimmasta pojasta

pe 22.11. mennessä lue s.19 asti (1. luku)

ma 25.11. mennessä lue s.29 asti (2. luku)

pe 29.11. mennessä lue s.37 asti (3. luku)

ma 2.12. mennessä lue s.50 asti (4. luku)

ma 9.12. mennessä lue s.72 asti (5. luku)

pe 13.12. mennessä lue s.89 asti (6. luku)

ke 18.12. mennessä lue kirja loppuun (7. luku)

Tuula Kallioniemi - Pako

pe 22.11. mennessä lue s.23 asti (luvut 1.-4.)

ma 25.11. mennessä lue s.44 asti (luvut 5.-8.)

pe 29.11. mennessä lue s.65 asti (luvut 9.-12.)

ma 2.12. mennessä lue s.84 asti (luvut 13.-16.)

ma 9.12. mennessä lue s.100 asti (luvut 17.-19.)

pe 13.12. mennessä lue s.113 asti (luvut 20.-22.)

ke 18.12. mennessä lue kirja loppuun (luvut 23.-25.)

Läksyt ja ajankohtaiset asiat (päivitetty 18.11.2019)

Äidinkieli: HUOM! Aloitamme yhteisen luku-urakan luokassa tällä viikolla.

Matematiikka:

Ympäristöoppi:

Historia: s.37 t.1-2 vihkoon

Uskonto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luokkamme kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko44

28 October 2019 Thursday
29 October 2019 Thursday
30 October 2019 Thursday
31 October 2019 Thursday
1 November 2019 Thursday
2 November 2019 Thursday
3 November 2019 Thursday

Viikko45

4 November 2019 Thursday
5 November 2019 Thursday
6 November 2019 Thursday
7 November 2019 Thursday
8 November 2019 Thursday
9 November 2019 Thursday
10 November 2019 Thursday

Viikko46

11 November 2019 Thursday
12 November 2019 Thursday
13 November 2019 Thursday
14 November 2019 Thursday
15 November 2019 Thursday
16 November 2019 Thursday
17 November 2019 Thursday

Viikko47

18 November 2019 Thursday
19 November 2019 Thursday
20 November 2019 Thursday
21 November 2019 Thursday
22 November 2019 Thursday
23 November 2019 Thursday
24 November 2019 Thursday

Viikko48

25 November 2019 Thursday
26 November 2019 Thursday
27 November 2019 Thursday
28 November 2019 Thursday
29 November 2019 Thursday
30 November 2019 Thursday
1 December 2019 Thursday
Ilmoittautuminen

Luokassamme lukuvuonna 2019-2020

Äidinkieli 6.luokalla vahvistetaan oppilaiden äidinkielen perustaitoja. Vahvistetaan luku-, kirjoitus- ja vuorovaikutustaitoja. Harjoittelemme erilaisia vuorovaikutustilanteita. Tutustumme myös tarkemmin yrittäjyyteen (yhteiskuntaoppi) sekä teemme vierailun Yrityskylään. Rohkaisemme omien mielipiteiden ilmaisuun äidinkielen eri keinoin eri viestintätapoja ja -välineitä käyttäen. Vahvistamme mediataitoja vuorovaikutustilanteissa. Harjoittelemme tiedon etsimistä eri lähteistä, tekstien ja lähteiden luotettavuuden arviointia sekä kielitiedon syventämistä. Tutustumme prosessikirjoittamiseen, lähteiden käyttöön sekä opiskelussa tarvittaviin teksteihin kuten muistiinpanot ja tiivistäminen. Tuemme oppilaan omaehtoista lukemista ja kirjoittamista. Oppilaan tason mukaan luemme 4 - 6 kirjaa lukuvuodessa, myös yhteisen kirjan koko luokan kesken. Hajoittelemme edelleen kirjaesitelmän tekemistä. Rohkaisemme oppilasta tuomaan ajatuksiaan esille ja ilmaisemaan itseään erilaisin tavoin. Kannustamme käyttämään erilaisia tiedonhankinnan tapoja itsenäisesti sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa tekemistään ja oppimistaan. Pyritään vahvistamaan oppilaiden oman kotiseudun kulttuurin tuntemusta tutustumalla lähialueen erilaisiin kulttuurisiin toimijoihin (esim. museo) sekä mahdollisuuksien mukaan tutustumme myös vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Annetaan mahdollisuuksia opetella erilaisten viestinten käyttämistä itsensä ilmaisemiseen sekä vuorovaikutustilanteisiin toisten kanssa. Annetaan mahdollisuuksia tutustua erilaiseen kirjallisuuteen ja mahdollisuuksien mukaan käymme kirjavinkkauksissa ja vierailulla kirjastossa. Tutustumme erilaisten medioiden tuottamiin sisältöihin, kuten ääni, kuva ja tekstit. Lue lisää sisältöjä ja hyvän osaamisen kriteerejä tarkemmin osoitteesta https://peda.net/forssa/ops2016/ol.

Matematiikka 6.luokalla varmennamme kymmenjärjestelmää lukualueella 0 - 1 000 000 000 sekä peruslaskutoimitusten sujumista. Syvennämme loogista ajattelua vaativia toimintoja (esim. luokittelu, vertailu, järjestäminen, mittaaminen, rakentaminen ja mallintaminen). Tulkitsemme ja tuotamme matemaattisia tekstejä. Ratkaisemme ongelmia käyttäen eri menetelmiä. Kertaamme luvun jakamista ja jaollisuussääntöjä. Harjoittelemme murtolukujen laventamista ja supistamista,
desimaaliluvun esittämistä murtolukuna, erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua, murtoluvun kertomista ja jakamista luonnollisella luvulla sekä desimaalilukujen kerto- ja jakolaskuja. Vahvistamme prosenttikäsitettä. Harjoittelemme kolmioihin, nelikulmioihin ja säännöllisiin monikulmioihin liittyviä käsitteitä. Laskemme tasokuvioiden piirin ja monikulmioiden pinta-aloja. Luokittelemme ja nimeämme kappaleita. Harjoittelemme tiedon etsimistä, keräämistä ja tallentamista tekstistä, kuvista, taulukoista ja diagrammeista. Syvennämme koordinaatiston käyttöä ja harjoittelemme todennäköisyyksiä. Lue lisää sisältöjä ja hyvän osaamisen kriteerejä tarkemmin osoitteesta https://peda.net/forssa/ops2016/ol.


Ympäristöoppi 6.luokan keskeisiin sisältöihin kuuluu muun muassa oppia tuntemaan kasvien rakennetta ja elämää, hahmottamaan eliökunnan kokonaisuus, laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä, oppia hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön, perehtyä maapallon alueisiin sekä oppia arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin. Osan 5.luokan sisällöistä käymme läpi vasta tänä lukuvuonna, kuten esimerkiksi kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä, tutustumme lämmöntuotannon eri vaihtoehtoihin ja niiden merkitykseen maapallolle sekä tutustumme Afrikkaan. Osan 6.luokan sisällöistä kävimme läpi jo viime lukuvuonna, kuten esimerkiksi maapallon ja kuun liikkeet sekä linnunradan rakenteen. Lue lisää sisältöjä ja hyvän osaamisen kriteerejä tarkemmin osoitteesta https://peda.net/forssa/ops2016/ol.

Uskonto 6.luokalla käsittelemme muun muassa suhdetta omaan uskontoon, tustumme uskontojen maailmaan sekä pohdimme hyvää elämää. Tutustumme esimerkiksi Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitykseen kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi, luterilaisuuden oppiin sekä sakramentteihin, Martin Lutheriin ja Mikael Agricolaan ja kristinuskon moninaisuuteen ja protestanttisuuteen osana kristinuskoa. Tutustumme uskonnottomuuteen ja muihin uskontoihin, pyhyyteen uskonnoissa sekä omaan ja toisen pyhään, käsittelemme uskontoa osana arkea sekä uskontoa mediassa. Pohdimme hyvän elämän eettisiä ohjeita, periaatteita sekä arvoja. Käsittelemme elämän kunnioittamista ja luonnon vaalimista. Pohdimme omia arvoja, valintoja sekä globaalia vastuuta. Lue lisää sisältöjä tarkemmin osoitteesta https://peda.net/forssa/ops2016/ol.

Historia
6.luokalla käsittelemme historiassa Euroopan sekä Suomen keskiaikaa, uuden ajan alkua sekä aikaa, jolloin Suomi oli osana Ruotsia. Lue lisää sisältöjä ja hyvän osaamisen kriteerejä tarkemmin osoitteesta https://peda.net/forssa/ops2016/ol.

Tärkeitä tietoja

- Luokanopettaja Helena Lindholm
- opettajisto puh. 03 4141 5432
- forssa.inschool.fi

- Oppilaan poissaolosta on kätevintä ilmoittaa Wilman kautta.
- Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona, satoi tai paistoi. Aamulla on siis hyvä katsoa sopiva vaatetus päälle. Myös välituntileikkien takia kouluun kannattaa laittaa ulkoiluun sopivat vaatteet.
- Vaatteet olisi hyvä merkitä nimellä, etteivät ne pääse sekoittumaan. Myös ylimääräiset sukat ja sormikkaat koulurepussa pelastavat sateisen päivän.
- Sisäkengät ovat tarpeelliset koulussa. Ne suojaavat sukkia lialta ja kastumiselta.
- Oppilas saa tuoda halutessaan kouluun xylitol-pastilleja/purukumia, jollaisen voi pureskella luokassa välittömästi ruuan jälkeen. Muulloin pastilleja tai purukumia ei koulussa syödä.
- Alakoululaiset eivät käytä kännykkää koulupäivän aikana.