Artikkelit

a, an, the vai - ?

"My friend has a dog. The dog is called Molly. Molly likes to play with tennis balls. The problem is that she usually hides the balls after playing."

Artikkelit pähkinänkuoressa:

- a/an = kun kyseessä on tuntematon yksi esine/asia
  • "There is a boy in the classroom. He lives in an old house."

- a dog, an elephant ---> a <3 konsonantit, an <3 vokaalit

a yellow elephant, an old dog ---> Edellä oleva adjektiivi määrittelee artikkelin ÄÄNTÄMISEN MUKAAN!
(huomaa kompa adjektiivissa "yellow". Vaikka yellow kirjoitetaan vokaalialkuisesti, se lausutaan kuitenkin konsonantin avulla "jelou" -----------> a eikä an!!)

- The = 1kun kyseessä on tuttu tai yleisesti tunnettu asia, 2kun mainitsen asian uudelleen, 3superlatiivin edessä, 4järjestysluvun edessä
  • I know the boy over there.
  • The sun was shining all the time.
  • It's the 4th of July
  • I'm the best