Neuvottelut

Teksti

Perusopetuksessa ja lukioissa työaikaratkaisun erityispiirteenä on mahdollisuus koota lisääntyneestä työajasta 6 tuntia yhdeksi uudeksi työpäiväksi. Päivä on käytettävä oppilastyövuoden aikana lauantaipäivänä.

Muutoin 24 tunnilla pidennettyä vuotuista työaikaa voidaan käyttää oppilastyöpäivien aikana järjestettäviin opettajien yhteistilaisuuksiin tai yhteissuunnitteluaikaan.

 • 24 tunnin lisäys koskee sekä vakituisia opettajia että koko lukuvuoden ajaksi (1.8.–31.7.) palkattuja määräaikaisia opettajia.

2 § Yhteissuunnittelutyöaika

Aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 2–5 tuntia opettajaa kohti kahdessa viikossa.

2 a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017)

Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on 50–107 tuntia huomioon ottaen osio A 32 §:n määräys ja osio B 14 § 5–8 mom. määräykset. Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää.


 • Toiset 12 tuntia voidaan käyttää opinto- ja suunnittelutyöhön tai muuhun opettajatyöhön oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina
 • Perinteiset kolme veso-koulutuspäivää ovat entiseen tapaan käytössä
 • Lisäksi voi olla KIKY-ajan mukanaan tuomaa koulutusta korkeintaan 12 tuntia/lukuvuosi

‒Tästä voidaan sijoittaa 6 tuntia lauantaityöpäivälle oppilastyövuoden aikana perustellusta syystä

‒Lauantaityöpäivää ei ole pakko pitää

‒Opintotoimintaa ei saa sijoittaa kesäkeskeytyksen ajalle

 • ”Muulla opettajatyöllä” tarkoitetaan sellaista työtä, jota ei voi lukea opetusvelvollisuuteen. Se ei voi myöskään olla työtä, joka perustuu erilliseen OVTES:n määräykseen. • Yhteissuunnittelutyöaikaan tulee 12 tuntia lisää ja samalla ys-aika muutetaan vuotuiseksi
 • Ys-ajan käyttö tulee suunnitella ja seurata
 • Ys-ajalla tehtävät työt eivät muutu
 • Opettajatyöpäivien määrä ei lisäänny

OVTES

Liite 1 Perusopetus: 126 tuntia (3 x 38 + 12)

Liite 2 Lukio: 50–107 tuntia

2 § Yhteissuunnittelutyöaika

Aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, että opettajankokouksiin, aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin varataan koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 2–5 tuntia opettajaa kohti kahdessa viikossa.

2 a § Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017)

Yhteissuunnittelutyöajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on 50–107 tuntia huomioon ottaen osio A 32 §:n määräys ja osio B 14 § 5–8 mom. määräykset. Yhteissuunnittelutyöajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien määrää.

 • 15 § Yhteissuunnitteluvelvollisuus
 • Opettajalle määräytyvien opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulussa koulukohtaisesta toteutuksesta riippuen 2-5 tuntia kahdessa viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen.

Uutta 1.8.2017 alkaen

 • Yhteissuunnitteluresurssin käyttöä pitää suunnitella yhteistyössä rehtorin ja opettajien kanssa jo lukuvuoden alussa.
 • Yhteissuunnittelutyön painopistealueet, resursointi ja toteuttaminen päätetään yhdessä opettajien kanssa koulun lukuvuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa.
 • Viikoittain tai joka toinen viikko pidettävät kaikkia koskevat yhteiskokoukset eivät ole järjestelmän tarkoitus, koska tällöin ei jää aikaa muiden yhteissuunnitteluun kuuluvien tehtävien hoitamiseen.
 • Vaikka yhteissuunnittelun tarkoituksena on koulun yhteisvastuullinen kehittäminen, niin opettaja voi yhteissuunnittelutyöajan puitteissa tehdä yksinäänkin töitä.

 • 24 tunnin lisäys koskee sekä vakituisia opettajia että koko lukuvuoden ajaksi (1.8.–31.7.) palkattuja määräaikaisia opettajia.

https://peda.net/yhdistykset/oajks/j%C3%A4senyhdistykset/pet%C3%A4j%C3%A4vesi/ap/odktmjy1

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä