MITÄ PITÄÄ OSATA?

 • Mikä erottaa elollisen ja elottoman? Elämälle tyypilliset piirteet
 • Mitkä tekijät mahdollistavat nykyisen kaltaisen elämän maapallolla?
  • Veden tärkeitä ominaisuuksia biologian näkökulmasta
 • Eläinsolun rakenne ja soluelinten tehtävä
 • Kasvisolun rakenne ja soluelinten tehtävä
 • Bakteerisolun rakenne ja soluelinten tehtävä
 • Sienisolun rakenna
 • Soluhengityksen vaiheet ja ATP:n merkitys solulle
 • Fotosynteesin vaiheet ja merkitys eliöille
 • Elinkiertostrategiat (K- ja R) vertailu
 • Suvullinen lisääntyminen, mitä tarkoittaa, sukusolujen merkitys, hyötyjä, heittoja
 • Suvuton lisääntyminen, mitä tarkoittaa, esimerkkejä, hyötyjä, heittoja
 • Luonnonvalinnan (tasapainottava, suuntaava, hajottava, seksuaalivalinta) merkitys uusien lajien muodostumiselle
 • Mitä tarkoittaa perinnöllinen ja muovautumismuuntelu? Mikä merkitys niillä on lajien kehittymisen kannalta?
 • Darwinin evoluutioteorian pääkohdat ja synteettinen evoluutioteoria
 • Lajin määrittely, miten uusia lajeja syntyy, lisääntymisesteet
 • Todisteet evoluution tapahtumisesta
 • Elämän kehitys:
  • mitä tarkoittaa kemiallinen evoluutio
  • mitkä maantieteelliset tekijät ovat vaikuttaneet elämän kehitykseen? (ei yksityiskohtia)
  • Biologinen evoluutio, mistä kaikki alkoi, arkeonien ja bakteerien merkitys, miten ensimmäiset tumallinen solut kehittyivät, monisoluisuuden etuja, vapaan hapen merkitys
  • kasvien kehitys levistä
  • eläinten kehitys, avainsopeumat
 • Lajin määrite, lajien sijoittaminen oikeaan kuntaan (bakteerit, arkeonit, alkueliöt, eläimet, kasvit, sienet)
 • Kasvien kaaret (sammalet, sanikkaiset, siemenkasvit) ja miten ne eroavat toisistaan
 • Eläinten pääryhmien tyypilliset piirteet: sienieläimet, polttiaseläimet, nivelmadot, nilviäiset, nivelmadot, piikkinahkaiset, selkäjänteiset)
 • Selkärankaisten kehitys ja tyypilliset piirteet
Keskeiset käsitteet:
Kapillaari-ilmiö, adheesio, koheesio
Fotosynteesi: valo- ja pimeäreaktio
Kemosynteesi
Autotrofi, heterotrofi
Aerobinen, anaerobinen
Soluhengitys: glykolyysi, sitruunahappokierto, elektroninsiirtoketju
Käyminen
Geeni, alleeli
DNA, RNA
Sukupolvenvuorottelu
Partenogeneesi
Sisäinen, ulkoinen hedelmöitys
Ristisiitos
Yksi- ja kaksineuvoinen
Yksi- ja kaksikotinen
Elinkiertostrategi, K- ja R-strategia
Fitnes
Laji
Populaatio
Mutaatio
Pullonkaulailmiö
Fossiili, subfossiilit, elävä fossiili, välimuotofossiili
Endosymbioositeoria
Otsonikerros
Itiökasvit
Sekovartinen
Putkilokasvit (johtojänne)
Siemenkasvit, paljas- ja koppisiemeniset
Kaksoishedelmöitys
Koevoluutio
Symbioosi
Arkeonit
Bakteerit
Alkueliöt

Lisäksi pitää osata piirtää yksinkertainen kuva ja kaavio LibreOffice-ohjelmilla.

Täällä sama tiedostona:BIOLOGIAN 1 kurssin asiat.docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä