BI3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssin suorittaminen

1. Osallistuminen oppitunneille
2. Annettujen tehtävien tekeminen
3. Kokeen suorittaminen hyväksytysti

Kurssin tavoitteet (LOPS 2016)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • käyttää käsitteitä, malleja ja teorioita tarkastellessaan soluihin ja perinnöllisyyteen liittyviä ilmiöitä
  • syventää osaamistaan solun eri osien toiminnasta ja ymmärtää eliöiden rakenteiden ja toimintojen pohjautuvan solutason prosesseihin
  • tutkii erilaisia soluja, solukoita ja kudoksia ja tulkitsee niiden rakenteita
  • arvioi solujen ja geenien toimintaa koskevan tiedon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa.