BI5 Biologian sovellukset

Kurssin suorittaminen

1. Oppitunneille osallistuminen 
2. Tehtävät Classroomissa
3. Kurssityöt (mikrobisairaus, bioteknologian sovellus)
4. Kokeet (kurssilla erilaisia lyhyitä kokeita)

Kurssin tavoitteet (OPS):

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija...
  • ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellutusten merkityksen yhteiskunnassa
  • tutustuu bioteknologian menetelmiin, tuotteisiin ja mahdollisuuksiin edistää kestävää tulevaisuutta
  • ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketieteessä ja teollisuudessa
  • ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisissa bioteknologian prosesseissa
  • ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkityksen ravinnontuotannossa
  • osaa arvioida bioteknologian ja genetiikan sovellusten mahdollisuuksia, uhkia ja eettisiä kysymyksiä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen yksin tai yhdessä muiden kanssa.