BI4 Ihmisen biologia

Kurssin tavoitteet (OPS)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija... 
  • osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita
  • ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen
  • ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana
  • ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia
  • osaa selittää elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan
  • ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen · osaa toteuttaa pienimuotoisen ihmisen elimistön toimintaa mittaavan tutkimuksen ja esittää sen tulokset.