BI1 Elämä ja evoluutio

Kurssin suorittaminen

1. Osallistuminen oppitunneille
2. Annettujen tehtävien tekeminen
3. Kokeen suorittaminen hyväksytysti

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan
 • käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla
 • tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
 • ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä
 • työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yhdessä muiden kanssa.

Kurssin aiheet

1. Biologia tieteenä, ajankohtaisia aiheita biologisessa tutkimuksessa
2. Eliöiden yhteisiä piirteitä, elämän edellytykset
3. Solun rakenne, erilaiset solut
4. Solujen energia-aineenvaihdunta
5. Lisääntyminen, perimä
6. Evoluutioteoria, todisteita evoluutiosta
7. Muuntelu, valinta
8. Elämän kehittyminen, alkueliöt, kasvit, eläimet
9. Eliökunnan luokittelu
10. Arkeonit, bakteerit, alkueliöt
11. Kasvit
12. Eläimet

MITÄ PITÄÄ OSATA?

 • Mikä erottaa elollisen ja elottoman? Elämälle tyypilliset piirteet
 • Mitkä tekijät mahdollistavat nykyisen kaltaisen elämän maapallolla?
  • Veden tärkeitä ominaisuuksia biologian näkökulmasta
 • Eläinsolun rakenne ja soluelinten tehtävä
 • Kasvisolun rakenne ja soluelinten tehtävä
 • Bakteerisolun rakenne ja soluelinten tehtävä
 • Sienisolun rakenna
 • Soluhengityksen vaiheet ja ATP:n merkitys solulle
 • Fotosynteesin vaiheet ja merkitys eliöille
 • Elinkiertostrategiat (K- ja R) vertailu
 • Suvullinen lisääntyminen, mitä tarkoittaa, sukusolujen merkitys, hyötyjä, heittoja
 • Suvuton lisääntyminen, mitä tarkoittaa, esimerkkejä, hyötyjä, heittoja
 • Luonnonvalinnan (tasapainottava, suuntaava, hajottava, seksuaalivalinta) merkitys uusien lajien muodostumiselle
 • Mitä tarkoittaa perinnöllinen ja muovautumismuuntelu? Mikä merkitys niillä on lajien kehittymisen kannalta?
 • Darwinin evoluutioteorian pääkohdat ja synteettinen evoluutioteoria
 • Lajin määrittely, miten uusia lajeja syntyy, lisääntymisesteet
 • Todisteet evoluution tapahtumisesta
 • Elämän kehitys:
  • mitä tarkoittaa kemiallinen evoluutio
  • mitkä maantieteelliset tekijät ovat vaikuttaneet elämän kehitykseen? (ei yksityiskohtia)
  • Biologinen evoluutio, mistä kaikki alkoi, arkeonien ja bakteerien merkitys, miten ensimmäiset tumallinen solut kehittyivät, monisoluisuuden etuja, vapaan hapen merkitys
  • kasvien kehitys levistä
  • eläinten kehitys, avainsopeumat
 • Lajin määrite, lajien sijoittaminen oikeaan kuntaan (bakteerit, arkeonit, alkueliöt, eläimet, kasvit, sienet)
 • Kasvien kaaret (sammalet, sanikkaiset, siemenkasvit) ja miten ne eroavat toisistaan
 • Eläinten pääryhmien tyypilliset piirteet: sienieläimet, polttiaseläimet, nivelmadot, nilviäiset, nivelmadot, piikkinahkaiset, selkäjänteiset)
 • Selkärankaisten kehitys ja tyypilliset piirteet
Keskeiset käsitteet:
Kapillaari-ilmiö, adheesio, koheesio
Fotosynteesi: valo- ja pimeäreaktio
Kemosynteesi
Autotrofi, heterotrofi
Aerobinen, anaerobinen
Soluhengitys: glykolyysi, sitruunahappokierto, elektroninsiirtoketju
Käyminen
Geeni, alleeli
DNA, RNA
Sukupolvenvuorottelu
Partenogeneesi
Sisäinen, ulkoinen hedelmöitys
Ristisiitos
Yksi- ja kaksineuvoinen
Yksi- ja kaksikotinen
Elinkiertostrategi, K- ja R-strategia
Fitnes
Laji
Populaatio
Mutaatio
Pullonkaulailmiö
Fossiili, subfossiilit, elävä fossiili, välimuotofossiili
Endosymbioositeoria
Otsonikerros
Itiökasvit
Sekovartinen
Putkilokasvit (johtojänne)
Siemenkasvit, paljas- ja koppisiemeniset
Kaksoishedelmöitys
Koevoluutio
Symbioosi
Arkeonit
Bakteerit
Alkueliöt

Lisäksi pitää osata piirtää yksinkertainen kuva ja kaavio LibreOffice-ohjelmilla.

Täällä sama tiedostona:BIOLOGIAN 1 kurssin asiat.docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä