Itämeri

Itämeritehtävä

Palauta oman luokkasi palautuskansioon Itämeri-aiheinen tuotoksesi. Saat itse päättää, teetkö ns. "yleistietopaketin" Itämerestä, vai haluatko keskittyä vain johonkin tiettyyn aiheeseen (esim. ongelmat, suojelu, lajisto...). Esitykselle ei ole mitään "minimi- tai maksimipituutta". Tärkeintä on, että työ on selkeä ja omasta mielestäsi sopivan kattava. Merkitse lähteet loppuun.

Voit tehdä tehtävän joko kirjoitusohjelmalla tai diaesityksenä ja liittää tiedoston palautuskansioon. Mahdollista on myös palauttaa työ "merkintänä" (Luo merkintä), jolloin kirjoitat työsi suoraan palautuskansion tekstikenttään. Tämä on kätevä vaihtoehto, jos kotikoneellasi ei ole kirjoitusohjelmaa tms. Jos työtä jää kotiin tehtäväksi, tallenna työ aina luonnoksena, jolloin se on muokattavissa. Myös paperisen version voi tehdä.

Sähköisen työn palautus viimeistään ensi keskiviikkona (18.1.) klo 22 ! Palautuskansio sulkeutuu tuona kellonlyömänä. Käsin tehdyn työn voit palauttaa maantiedon tunnilla ensi torstaina (19.1.).

Jos sinulla ei ole peda.net -tunnuksia, voit palauttaa tiedoston myös liitetiedostona sähköpostilla osoitteeseen saara.seppanen@alavus.fi


Relief_Map_of_Baltic_Sea.png