Peruskoulun jälkeen

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutukseen kuuluvat lukiokoulutus ja ammatillinen peruskoulutus. Toisen asteen koulutukseen hakeudutaan yleensä suoraan peruskoulun jälkeen. Hakeutuminen tapahtuu pääsääntöisesti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmän kautta osoitteessa opintopolku.fi.


Lukiokoulutus rakentuu peruskoulun oppimäärälle. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukion päätteeksi opiskelijat suorittavat valtakunnallisen ylioppilastutkinnon, joka tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoihin johtavaan koulutukseen. Lukio-opintoja esitellään tarkemmin viereisen palkin kohdassa “Lukiokoulutus”.


Ammatilliset perustutkinnot ovat kaikki kolmivuotisia (180 osaamispistettä) sisältäen työssä oppimista vähintään 30 osaamispistettä. Ne rakentuvat perusopetuksen oppimäärälle. Yksi osaamispiste vastaa noin 18:aa tuntia. Myös lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat hakeutua opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ns. ylioppilaiden kiintiöpaikoilla.

Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksissa tapahtuvana koulutuksena+näyttöinä, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. 3-vuotinen ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Tarkempaa tietoa aiheesta löydät viereisen palkin kohdasta "Ammatilliset tutkinnot".