Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma 1. -9. luokat

Perusopetuksessa tehtävän ohjaustyön tavoitteena on lisätä oppilaiden onnistumista, osallisuutta, tasa-arvoa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Ohjaus muodostaa oppilaan koko opinpolun kestävän jatkumon ja tukee oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun eri vaiheissa koulun sisällä sekä oppilaitoksesta toiseen. Ohjaus on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista toimintaa.