Koulunmäen esiopetus (Teken päiväkoti)

Tervetuloa eskariin syksyllä 2019


Syksyllä 2019 kaikissa ryhmissämme järjestetään esiopetusta. Yksi ryhmistä on avoinna päivittäin vain esiopetustoiminnan ajan. Muissa ryhmissä tarjotaan esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta aamuisin ja iltapäivisin sitä toivoville/tarvitseville. Pääsääntöisesti Koulunmäen eskarin varhaiskasvatus on avoinna klo 6.15-17.00, mutta joustamme aukioloajoissa vanhempien tarpeen mukaan.

Myös vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Koulunmäen eskarissa ja tarvittava ilta-/yö-/viikonloppuhoito järjestyy yhteistyössä Mikonpuiston päiväkodin kanssa.

Näillä näkymin pääsemme muuttamaan lokakuussa 2019 uuteen esi- ja alkuopetuskeskukseen Koulunmäelle.


Syksyn 2019 ryhmät 

Tietäjät (esiopetus+varhaiskasvatus sekä vuorohoitolasten esiopetus)

Valloittajat (pelkkä esiopetus)

Seikkailijat (esiopetus+varhaiskasvatus)

Sankarit (esiopetus+varhaiskasvatus)

Vaeltajat (esiopetus+varhaiskasvatus)

Tutkijat (esiopetus+varhaiskasvatus)


TERVETULOA!!!Linkki: Äänekosken kaupungin esiopetussuunnitelma ja lapsen kasvunkansio

Koulunmäen esiopetus


Koulunmäen esiopetus ja varhaiskasvatus on avoinna ma-pe klo 6.15-17.00.


Pidennetyt aukioloajat:
Tarvittaessa joustamme aukioloajoissa vanhempien työn vuoksi klo 5.00 -18.00 välillä.
Pidennetyistä aukioloajoista sovitaan perheiden kanssa henkilökohtaisesti. Tieto pidennyksen tarpeesta tulee olla meillä viimeistään tarvetta edeltävän viikon maanantaina klo 24 mennessä.
Otattehan yhteyttä oman ryhmän henkilökuntaan, mikäli lapsi tarvitsee satunnaisesti pidennettyjä hoitoaikoja.

Vuorohoito (ilta-, yö- ja viikonloppuhoito)
Säännöllisesti Mikonpuiston vuorohoitoa käyttävät perheet pystyvät varaamaan tarvitsemansa hoitoajat sähköisen järjestelmän kautta, mutta satunnaiset vuorohoidon tarpeet tulee sopia oman ryhmän henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin etukäteen. (Viimeistään edellisen viikon maanantaina.)

Olemme mukana valtakunnallisessa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmassa

Koulunmäen eskari on lähtenyt innolla mukaan valtakunnalliseen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan. Tarkoituksenamme on kehittää ja lisätä lasten liikkumista sekä liikunnan mahdollisuuksia pienin askelin. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista.
Uusi suositus on, että alle kahdeksanvuotiaan lapsen tulisi liikkua vähintään 3 tuntia päivässä, sisältäen kevyttä, reipasta ja erittäin vauhdikasta liikuntaa.

Lapsille liikkuminen on luontainen tapa oppia elämälleen tärkeitä asioita; tutkien, kokeillen, yrittäen ja erehtyen.
Lapsen silmin hänen elinpiirinsä on täynnä ihania liikunnallisen tekemisen mahdollisuuksia...puut joissa kiipeillä, penkit joilla hyppiä, metsät joissa nujuta, isot kentät joilla pelata ja myös sisätiloissa olevat mahdollisuudet.. Pöydät joiden ali ryömiä, portaat joissa kivuta jne..
Meidän aikuisten tulisi antaa lapsille mahdollisuus heidän luonnollisen tarpeensa toteuttamiseen ilman liiallista varovaisuutta ja liiallisia kieltoja, toki turvallisuus huomioiden. Meidän tulisi myös olla esimerkkinä ja valmiita heittäytymään mukaan liikunnan riemuun.

Ohjelman toteuttaminen kestää 3-4 vuotta.
Tavoitteena on että jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan tuomaan iloon...joka päivä.