Koulunmäen yhtenäiskoulu

Ajankohtaista!

Etsivän nuorisotyön


Etsivä nuorisotyöntekijä on tavoitettavissa koululla viikoittain. Peruskoulussa pääkohderyhmänä ovat 9.luokkalaiset ja heidän kanssaan tehtävä nivelvaihetyö. Harkitusti etsivä nuorisotyö voi työskennellä myös 8.luokalla olevan nuoren kanssa, jos nuoren arvioidaan tarvitsevan jo tässä vaiheessa erityistä tukea nivelvaiheeseen. Työntekijä vierailee 9.luokkalaisten tunneilla sekä on läsnä oppilaiden keskuudessa, jotta etsivä nuorisotyö tulisi tutuksi ja helposti saatavilla olevaksi palveluksi nuorelle. Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa nuorelle myös mahdollisuuden kahdenkeskiseen keskusteluun tulevaisuuteen liittyen.

Etsivää nuorisotyötä, kuten muutakin nuorisotyötä, ohjaa ensisijaisesti nuorisolaki. Työssä toteutetaan nuorisolain tavoitteita sekä lisäksi noudatetaan etsivästä nuorisotyöstä säädettyjä pykäliä.

Nuorisolaki 10§:

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa alle 29-vuotias tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Nuori voi milloin tahansa omasta halustaan hakeutua etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella.

11 §Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

  • opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön, jos viranomainen arvioi nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Lisätietoa ja yhteystiedot: www.nuortenaanekoski.fi/etsiva-nuorisotyo

Oppilaiden hammashuolto lv 2019-2020

HAMMASHOITO

Hammastarkastukset tehdään pop up hammashoitoyksiköllä

1 lk

5 lk

8 lk

Lisäksi kutsutaan tarpeen mukaan yksilöllisesti useammin, mikäli on erityinen riski sairastua suusairauksiin.

Tarkastuskäynnin yhteydessä määritetään hoidon tarve sekä kiinnitetään erityistä huomiota suun ja hampaiden puhtauteen sekä kotihoitoon. Annetaan yksilöllinen harjausohjaus.

Käynnit ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Käyttämättä ja perumatta jätetystä hammashoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä

50,80 €.


HAMMASHUOLLON AJANVARAUS JA SÄRKYPÄIVYSTYS

MA – PE klo 8.00 – 16.00 puh. 020 632 2595

Arki-iltaisin ma-pe klo 16 jälkeen, viikonloppuisin ja arkipyhinä SOITA puh. 116 117.

Liikenneturvallisuussäännöt rakentamisen aikana

  • KALEVANKATUA PITKIN EI SAA KOULUMATKOILLA KULKEA
  • KAIKKI YLIMÄÄRÄINEN LIIKENNE KOULUNMÄENKADULTA PITÄÄ SAADA POIS, JOTEN SINNE EI PIDÄ AUTOLLA AJAA
  • suosittelemme oppilaille kouluun tuloa kävellen, jos koulumatkaa on vähemmän kuin 1 km (kauempaakin tuleville tämä on hyvä vaihtoehto)
  • Kalevankadun P-paikan taksikuljetukset siirtyvät Kalevankadun kävelytielle (edellyttää varovaisuutta kuljettaessa), muut koulukuljetukset pysyvät Koulunmäen kadulla
  • huoltajille suositellaan, etteivät he kuljeta autoilla lapsia kouluun ja jos kuljettavat, jättävät kyydistä Sammonkadulla, Mikonpuiston päiväkodin saattopaikalle tai Koskelan parkkipaikalle