Vakuutus ja tapaturmat

Vakuutus ja tapaturmat

Koulutapaturmien varalta oppilailla on kaupungin vakuutus, joka kattaa sekä koulussa että koulumatkoilla sattuneet tapaturmat. Vakuutus ei koske esinevahinkoja. Vakuutuksesta korvataan vain lääkärin määräämät lääkkeet.

Mikäli oppilaalle sattuu hoitoa tai lääkärin tarkastusta vaativa tapaturma koulussa, ilmoitamme asiasta huoltajalle ja tarvittaessa saatamme hänet Äänekosken terveyskeskukseen.

Koulumatkalla sattuneista tapaturmista huoltajan on syytä välittää tieto kouluun.