Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattori ja koulupsykologi

KOULUPSYKOLOGI Johanna Matilainen 020 632 3005

KOULUKURAATTORI Taina Laitinen 020 632 3008

Tarjoavat keskusteluapua koulunkäyntiin ja/tai vapaa-aikaan liittyvissä lasten ongelmissa sekä tukevat huoltajia ja opettajia kasvatustehtävässään.


Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut:

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden tarkoituksena on tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Koulupsykologi ja -kuraattori ovat osallisena koulun arjessa.

Työmme voi olla:

- Monialaista yhteistyötä

- Opettajien konsultaatiota

- Koulun joustavien tukitoimien suunnittelua

- Luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä

- Kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)

- Koulutuksia ja infoja

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilaan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin, ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen oppilashuolto on:

- palveluohjausta

- kartoitustyötä

- ohjausta ja neuvontaa:

- oppilaalle, huoltajille, opettajille

- tapaamiset oppilaan kanssa

- huoltajien/perheen tapaamiset

- oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia

- jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Koulunmäen koulu, Keskuskoulu ja Mämmen koulu:

Koulupsykologi Anu Koivunen p.020 632 3007

Koulukuraattori Mira Ojalehto p. 020 632 3004

Telakkakadun koulu, Asemakadun koulu, Sumiaisten koulu, Konginkankaan koulu, Koiviston koulu, Hietaman koulu ja Honkolan koulu:

Koulupsykologi Johanna Matilainen p. 020 632 3005

Koulukuraattori Taina Laitinen p. 020 632 3008