Tukiopetus

Tukiopetus

Tukiopetusta nnetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tukiopetuksen antamisesta huolehtii pääsääntöisesti oma luokanopettaja.