Erityisopetus

Erityisopetus

ERITYISOPETUSTA Antaa erityisopettajamme Heli Korhonen oppilaille joko yksin, pienryhmissä tai samanaikaisopettajana luokkatilanteessa

  • lukemisen ja kirjoittamisen ongelmissa

  • matematiikassa tai muissa oppiaineissa

  • puheen kehityksen pulmissa

  • käytös- ja sopeutumisongelmissa

Mikäli oppilaalla tukiopetuksesta ja koulun oman erityisopettajan antamasta tuesta huolimatta on vaikeuksia asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, voidaan hänen auttamisekseen harkita yhdessä huoltajan kanssa koulun yhteistyötahojen palveluja tarpeellisten kartoitusten ja tutkimusten järjestämiseksi.