HI03 - Itsenäisen Suomen historia

Opetussuunnitelma

3. Itsenäisen Suomen historia (HI3)
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan muotoutumisen kehityskulkuja sekä osaa pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia
 • hallitsee suomalaisen yhteiskunnan keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset ja niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään
 • osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan
 • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään
 • pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan
 • osaa eritellä suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin eri aikoina kuuluneita ihanteita ja niihin liitettyjä mielikuvia sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen.

Keskeiset sisällöt

Miten Suomesta tuli Suomi? 
 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys sekä 1860-luvun murroskausi
 • kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset 1800- ja 1900-lukujen taitteessa

Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet
 • itsenäistyminen kansainvälisessä kontekstissa
 • sisällissodan syyt ja seuraukset sekä eheyttämisen aika

Suomi kansainvälisissä konflikteissa
 • turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot ennen toista maailmansotaa
 • Suomi toisessa maailmansodassa
 • Suomen sisäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politiikassa kylmän sodan aikana ja sen jälkeen
Kohti nykyistä Suomea
 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio
 • kulttuuri, tiede ja osaaminen
 • kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suomi

Oppitunnit ke 12.12.2018

Hi3.4. 8.30 - 10.00

- Tee loppuun moniste Suomi toisessa maailmansodassa
- Tarkasta monisteen tehtävät pedanetistä
- Socrative testi Suomi toisessa maailmansodassa torstaina

Laita seuraavat asiat/käsitteet kronologiseen järjestykseen ja selvitä, mitä kyseisillä asioilla tarkoitettiin. Tee tehtävä kappaleiden 13. - 15. perusteella.
 • Sotasyyllisyysoikeudenkäynti  
 • Suomi liittyy Euroopan unioniin  
 • Noottikriisi
 • Valvontakomissio saapuu Suomeen
 • YYA-sopimus solmitaan
 • suomettuminen
 • Paasikiven linja
 • ETYK
 • Asekätkentäjuttu paljastuu
 • Yöpakkaset
 • Pariisin rauha 1947
 • Vaaran vuodet
Tietoa kokeesta:
 • pe 14.12.2018 
 • Kielistudio klo 9.00
 • Aluksi viimeisen kokonaisuuden Socrative-testi
 • Alue: s. 0 - 179
 • Tehtävät kokeessa: monivalinta, kaksi pienempää tehtävää, kaksi esseetäKurssin arviointi

Kurssiarvosana koostuu seuraavista asioista:
120p

Koe 70p
Välitestit 20p
Itsearviointi 10p
Kotityö 20p

Keskiviikon 14.11. oppituntien ohjeet

ke 14.11. klo 8.30 - 10.00 HI3.4.
Opiskelkaa luokassa 145.
Opiskele huolella kirjan kappale "2. Maakunnasta suuriruhtinaskunnaksi".
 • Tee tehtävät 2 ja 4 s. 25

Opiskele huolella kirjan kappale "3. Maatalous-Suomi alkaa teollistua".
 • Tee tehtävät 1, 2 ja 5 s. 35