Stipendit

BMOL:n stipendit

BMOL jakaa vuosittain erilaisia stipendejä. Ajankohtainen tieto stipendeistä löytyy tältä sivulta.

Vuonna 2023 jaetaan

-oppilaalle myönnettävä Otavan luonnonharrastus- ja tutkimusstipendi, jonka hakuaika päättyy 15.3.2023. Haku tehdään täyttämällä lomakkeet, joiden linkit löytyvät lisätiedoista.

-nuoren ja/tai kokeneen opettajan matkastipendi, hakuaika 31.3.2023 asti.

Hae oppilaallesi Otavan luonnonharrastus- ja -tutkimusstipendiä

Otavan perinteiset luonnonharrastus- ja -tutkimusstipendit ansioituneille luontoharrastajille ja lupaaville tutkijanaluille ovat nyt haettavina!

BMOL:n stipendityöryhmä nimeää hakemusten perusteella stipendinsaajat. Stipendejä jaetaan yhteensä 1000 euron arvosta.

Luonnonharrastus- ja -tutkimusstipendejä voi hakea kaikille peruskoulun ja lukion oppilaille. Iltakoululaisten osalta yläikäraja on 20 vuotta. Stipendiä voi hakea sekä erilaisen harrastuneisuuden että tutkimuksen perusteella.

Stipendien myöntämisessä kiinnitetään huomiota biologiaan ja maantieteeseen kohdistuvaan harrastukseen ja/tai tutkimukseen sekä niissä saavutettuihin tuloksiin. Perusteena käytetään mm seuraavia kriteereitä, joista yksittäisissä hakemuksissa tarvitsee täyttää vain osa:

- biologiset ja maantieteelliset tutkimukset tuloksineen
- keräilyharrastus, jossa on osoitettu pitkäjänteisyyttä ja asiaan perehtymistä, myös kokoelmien käyttökelpoisuus huomioidaan
- koulun kerhotoimintaan osallistuminen
- muunlainen eritelty luonnonharrastustoiminta
- merkittävä osallistuminen luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan

Hakemukset toimitetaan 15.3.2023 mennessä linkistä avautuvalla lomakkeella. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä hakuajan päätyttyä.

Hakemuksen osana on biologian ja maantieteen opettajan lausunto. Lausunnon voi pyytää myös sellaiselta yhteisöltä, jonka toimintaan oppilas on osallistunut. Lisäksi hakemuksessa tulee ilmetä selkeät perustelut stipendille. Stipendin saajien nimet julkaistaan BMOL:n viestintäkanavissa ja julkaisuissa.

Hae nuoren tai kokeneen opettajan matkastipendiä

Biologian ja maantieteen opettajien liiton hallitus julistaa jäsentensä haettavaksi matkastipendit, joiden tarkoituksena on edistää opettajien mahdollisuuksia kansainvälistyä ja kouluttautua ulkomailla.

Nuoren opettajan matkastipendiä voivat hakea Biologian ja maantieteen opettajien liiton jäsenet, joiden ikä on korkeintaan 35 vuotta. Ikärajan perusteluna on se, että kansainvälistymisen taloudelliset esteet ovat ensisijaisesti nuorten opettajien ongelma.

Kokeneen opettajan matkastipendiä voivat hakea vähintään 20 vuotta biologian tai maantieteen opettajana toimineet liiton jäsenet.

Stipendien yhteismäärä on 1 000 € ja ne jaetaan liiton hallituksen päätöksellä yhdelle tai useammalle hakijalle. 

Stipendin saaja valitsee itse ulkomaisen kohteensa sekä itselleen sopivimman matka-ajankohdan ja suorittaa kaikki matkaan liittyvät järjestelyt.

Matkan tulee olla ammatillisesti kehittävä. Stipendin saaminen edellyttää tutustumista matkakohteen biologian ja/tai maantiedon opetukseen ja tähän liittyen kouluvierailua. Stipendin saajalta edellytetään matkan jälkeen matkaraporttia ja selvitystä kustannuksista tositteineen. Kiinnostus kirjoittaa vierailusta Naturaan sekä mahdollisuuksien mukaan luotu yhteys johonkin kohdemaan kouluun katsotaan eduksi stipendiä myönnettäessä. Stipendiä voi hakea myös konferenssimatkaan. Kurkkaa esimerkki v. 2022 stipendillä tuetusta matkasta Huippuvuorille täältä! 

Stipendihakemukset tulee toimittaa 31.3.2023 mennessä tällä lomakkeella. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä hakuajan päätyttyä. 

Hakuajan jälkeen lähetettyjä hakemuksia käsitellään vain, jos rahaa on jäljellä.

Tilanteesta riippuen liiton matkastipendi korvaa kaikki tai osan matkan kustannuksista. Hakija voi esittää myös aiheelliseksi katsomiaan perusteluja hakemuksensa tueksi.

Stipendi on kunnianosoitus niille henkilöille, jotka aikoinaan perustivat Suomen Luonnonhistorian ja Maantieteen Opettajien Liiton Matkailurahaston.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä