Tutkimustietoa viheliäisistä ongelmista -webinaarisarja

Tutkimustietoa viheliäisistä ongelmista -webinaarisarja

Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä verkkoluennosta (kesto n. 1,5 h/luento), joilla huippuasiantuntijat kertovat viheliäisistä ongelmista sekä niiden syistä, vaikutuksista ja ratkaisuista eri puolilla maailmaa. Verkkoluennot ovat tallenteita syys-lokakuussa 2021 pidetyistä suorista luennoista. Osallistujat saavat käyttöönsä myös monipuoliset materiaalipaketit luentojen teemoista. Koulutuskokonaisuus on osallistujille ilmainen.

Luentojen aiheet ja luennoitsijat ovat:

1. Mitä viheliäiset ongelmat ovat? / Sanna Rekola / Sitra
2. Ilmastonmuutos viheliäisenä ongelmana / Jukka Käyhkö / Turun yliopisto & Ilmastopaneeli
3. Luontokato viheliäisenä ongelmana / Ilari Sääksjärvi / Turun yliopisto & Luontopaneeli
4. Globaali eriarvoisuus viheliäisenä ongelmana / Tuuli Hirvilammi / Tampereen yliopisto

Lue lisää luentojen teemoista alta!

Koulutuskokonaisuus järjestettiin lukuvuonna 2021-2022.

Lisätietoja: Ympäristökasvatuksen asiantuntija Pinja Sipari, pinja.sipari (a_t) bmol.fi

Koulutuskokonaisuuden toteuttaa Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry ja rahoittaa Opetushallitus.1. Mitä viheliäiset ongelmat ovat?
Sanna Rekola / Sitra / ti 7.9. klo 15-17

Ilmastonmuutos, luontokato, eriarvoisuuden kasvu. Ihmiskunnalla on vastassaan monia viheliäisiä ongelmia, joihin ei ole tarjolla suoraviivaisia ja helppoja ratkaisuja. Viheliäiset ongelmat saattavat vaikuttaa ylitsepääsemättömiltä, kun totutut toimintamallit eivät tarjoa meille keinoja eteenpäin. Mikä siis avuksi?

Mistä viheliäisissä ongelmissa oikeastaan on kyse ja miten niitä tulisi lähestyä? Millaisia valmiuksia viheliäiset ongelmat meiltä edellyttävät ja miksi opettajilla ja kasvattajilla on merkittävä roolinsa niihin vastaamisessa?

2. Ilmastonmuutos viheliäisenä ongelmana
Jukka Käyhkö / Turun yliopisto & Ilmastopaneeli / ti 21.9. klo 15-17

Ilmastonmuutosta pidetään yleisesti maailman vakavimpana uhkana ja ns. viheliäisenä ongelmana. Tämä on kiinnostava näkökulma, mutta ei aivan yksinkertainen. Ilmastonmuutoksen alueelliset piirteet ja nimenomaan olosuhteiden muutos ylipäätään ovat ihmiskunnan kannalta hankalasti käsiteltäviä asioita. Yhteiskuntamme ovat rakentuneet vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, ja nyt tämä vuorovaikutus järkkyy. Mitkä ovat keinomme hallita tätä ongelmaa? Ja onko ilmastonmuutos ylipäätään itse ongelma, vai onko se vain oire?


3. Luontokato viheliäisenä ongelmana
Ilari Sääksjärvi / Turun yliopisto & Luontopaneeli / to 30.9. klo 15-17

Luonto köyhtyy nykyisin kiihtyvällä nopeudella, mikä johtuu väestönkasvusta ja luonnonvarojen ylikulutuksesta. Ihmistoiminnan seurauksena elinympäristöt tuhoutuvat, luonto saastuu, lajien kannat hiipuvat, ilmastonmuutos hävittää lajeja ja vieraslajit uhkaavat alkuperäistä lajistoa. Luonto köyhtyy myös Suomessa, mikä näkyy esimerkiksi uhanalaisten lajien kasvavana määränä. Luontokato ei ole vain ympäristön ongelma. Se uhkaa myös ihmiskunnan hyvinvointia, taloutta, terveyttä ja turvallisuutta. 

Toivoa ei pidä menettää. Vaikka tilanne on kriittinen, luontokato on edelleen mahdollista pysäyttää. Se vaatii tehokkaita, realistisia ja helposti mitattavia toimenpiteitä. Tarvitaan systeemitason muutos. 


4. Globaali eriarvoisuus viheliäisenä ongelmana
Tuuli Hirvilammi / Tampereen yliopisto / ti 5.10. klo 15-17

Globaali eriarvoisuus on monitahoinen ja historiallisesti muotoutunut viheliäinen ongelma. Tulojen ja vaurauden eriarvoinen jakautuminen on yksi keskeisistä kestävän kehityksen haasteista. Luennolla käsitellään globaalin eriarvoisuuden ja globaalien ympäristöongelmien välisiä yhteyksiä ja sitä, miten ja miksi myös kestävyysmurroksen ratkaisuissa tulisi huomioida eriarvoisuuden vähentäminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä