7.-9. luokat

TVT-polku

 

TAVOITTEET

SISÄLTÖALUEET

1. Käytännön TVT -taidot ja oma tuottaminen

Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa 

Oppii koulukohtaisten oppimisympäristöjen käyttöä yksin ja yhdessä.

Oppii tekstinkäsittelyssä asiakirjamallien käyttöä.

Oppii syventämään sisällöntuottamiseen liittyviä taitoja esimerkiksi esitysgrafiikkaohjelmistoja käytettäessä.

Oppii taulukkolaskennan perusteita ja soveltamista.

Oppii kaavioiden, taulukoiden, kuvien ja tekstien siirto ohjelmasta toiseen.

Oppilas oppii itsenäisesti jakamaan digitaaliset tuotoksensa muille.

Oppilas tutustuu taulukoiden tekemiseen ja niiden esittämiseen graafisesti.
 
Kertaa ja syventää kuvan- ja videonkäsittelytaitoja, ohjelmointi taitoja.

Oppii käyttämään mobiililaitteita monipuolisesti opiskelussa ja valitsemaan oikean välineen.

2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta ja ergonomia

Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti 

Tunnistaa nettikiusaamiseen liittyviä tekijöitä ja oppii toimimaan ennaltaehkäisevästi niiden suhteen.

Oppii suojaamaan omaa ja muiden yksityisyyttä netissä ja sosiaalisessa mediassa.

Tuntee tekijänoikeudet, osaa noudattaa tekijänoikeuslakia ja tuntee sen rikkomisen seuraukset.

Tuntee teknisen tietoturvallisuuden perusteet (esim. virustorjunta ja palomuuri).

Tuntee sähköisten aineistojen lisenssiehtoja.

Tunnistaa maksuttomien ja maksullisten
palveluiden väliset erot.

Oppilas oppii toimimaan verkossa eettisesti sekä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen.

Oppii terveelliset ja ergonomiset työtavat.

3.Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhankinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä 

Oppii hakusanojen ja hakutekniikoiden
tehokasta ja monipuolista käyttöä sekä pitkäjänteistä työskentelyä tiedonhaussa
lähdekriittisesti.

Oppii teknisesti toteuttamaan monipuolisen tutkielman/ työraportin erilaisilla välineillä ja alustoilla, Valisee työhön oikeat sovellukset.

Oppii julkaisemaan omat tuotoksensa eri medioissa ja arvioimaan omaa toimintaansa verkossa

Oppii hyödyntämään sosiaalisen
median välineitä ja mahdollisuuksia
luovassa ja tutkivassa työskentelyssä.

4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen

Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. 

Oppilas tunnistaa verkottoitumista hyödyttäviä verkon sovelluksia ja osaa käyttää niitä.

Oppii vetämään raja yksityisyyden ja julkisuuden välille sekä kiinnittämään huomiota ajankäyttöön sosiaalisessa mediassa.

Oppii uusien oppimisympäristöjen ja alustojen käyttöä viestintään ja vuorovaikutukseen.

Oppilas oppii ilmaisemaan itseään monipuolisesti verkkoympäristössä, tulkitsemaan muilta tulevaa viestintää, hyödyntämään saamaansa palautetta sekä suunnittelemaan omaa viestintäänsä.

Oppilas saa kokemuksia tieto -ja viestintäteknologian hyödyntämisestä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä