5.-6. luokat

YLEISTÄ

TVT-strategian tavoitteet jaetaan 5-6. luokille niin, että 6. vuosiluokan loppuun mennessä kaikki osa-alueet on käyty läpi. Jokaisella luokkatasolla edetään tavoitteissa eteenpäin.

Luokanopettaja huolehtii TVT:n opetuksellisten sisältöjen tiedonsiirrosta seuraavan luokkatason opettajalle.

TVT-tavoitteet ovat vähimmäisvaatimus, jotka tulee olla suoritettuina.

TVT-POLKU

  TAVOITTEET  
1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen
* Oppilas käyttää erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtää niiden käyttö- ja toimintaperiaatteita
* Oppilas käyttää sujuvasti näppäimistöä
* Oppilas tuottaa ja muokkaa sujuvasti tekstiä
* Oppilas osaa tuottaa ja muokata ääntä, kuvaa ja videota

* Oppilas tutustuu monipuolisesti ohjelmoinnin perusteisiin ja osaa laatia toimintaohjeita graafisessa ohjelmointiympäristössä.

 
2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta * Oppilas osaa toimia vastuullisesti digitaalisissa ympäristöissä ja noudattaa tietoturvan periaatteita työskentelyssään
* Oppilas hallitsee hyvät käyttäytymistavat kuvatessaan ja kirjoittaessaan digitaalisessa mediassa
* Oppilas työskentelee tvt-laitteiden äärellä ergonomisesti ja osaa soveltaa käytäntöön omaksumaansa tietoa hyvistä ja terveellisistä työskentelyasennoista ja -tavoista.

 
3. Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely * Oppilas hallitsee keskeisten tiedonhankinnan hakupalveluiden käytön perusteet
* Oppilas osaa hyödyntää erilaisia lähteitä oman tiedon tuottamisessa
* Oppilas harjoittelee tuomaan esille, mikä on suoraan toisesta lähteestä lainattua ja mikä hänen omaa mielipidettään
* Oppilas osaa suhtautua myös kriittisesti kohtaamaansa tietoon ja ymmärtää, että kaikki lähteet eivät ole luotettavuudeltaan yhdenvertaisia
* Oppilas kokeilee erilaisia ilmaisutapoja tieto-ja viestintäteknologian avulla työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.
 
4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen * Oppilas osaa tvt-välineiden avulla viestinnän perusteet sekä osaa ottaa vastuuta omasta viestinnästään.
* Oppilas saa kokemuksia tvt:n roolista vaikuttamiskeinona
* Oppilas saa kokemuksia tvt:n käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä