Henkilöstön osaaminen

Henkilöstön koulutus

TVT:n pedagogisen käytön hallitseminen on opettajan perustaito, jonka ylläpitämisestä vastaa kukin opettaja.
Opettajilla tulee olla riittävät valmiudet toteuttaa tehtäväänsä tieto- ja viestintäteknologian aktiivisina hyödyntäjinä ja tulevaisuustaitojen opettajina.
Työnantajan tulee turvata säännöllinen, tarpeeseen perustuva taidollinen ja pedagoginen koulutus.


Koulutuksessa painotus TVT:n pedagogisen käytön hyödyntämiseen.
Koulutuksen tulee olla tarvelähtöistä ja tukea kaupungin TVT-strategiaa sekä opettajan henkilökohtaista TVT-osaamisen suunnitelmaa.

Henkilöstöltä edellytetään sähköisten oppimateriaalien ja opiskeluympäristöjen,
kuten O365, Pedanet, Qridi pedagogista käyttöä.Osaamisen seurannan ja itsearvioinnin tueksi voidaan laatia esim digiosaamisen taitotasojen kuvaukset TVT-strategian pohjalta.

Esim. OPEKA-kyselyä voidaan käyttää osaamisen kartoittamiseen.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä