1.-2. luokat

YLEISTÄ

TVT-strategian tavoitteet jaetaan 1-2. luokille niin, että 2. vuosiluokan loppuun mennessä kaikki osa-alueet on käyty läpi. Jokaisella luokkatasolla edetään tavoitteissa eteenpäin.

Luokanopettaja huolehtii TVT:n opetuksellisten sisältöjen tiedonsiirrosta seuraavan luokkatason opettajalle.

TVT-tavoitteet ovat vähimmäisvaatimus, jotka tulee olla suoritettuina.

TVT-polku

  TAVOITTEET  
1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen * Oppilas tutustuu koulun TVT-laitteiden ja välineiden
toimintaperiaatteisiin ja harjoittelee niiden käyttöä
* Oppilas opettelee käyttämään henkilökohtaista tunnusta ja
salasanaa kirjautuessaan laitteelle ja/tai verkkoympäristöön
* Oppilas harjoittelee näppäintaitoja.
* Oppilas opettelee tuottamaan tekstiä ja
harjoittelee tekstinkäsittelyn perustaitoja.
* Oppilas harjoittelee kuvaamista
* Oppilas tutustuu ohjelmoinnin alkeisiin
 
2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta * Oppilas tutustuu tieto- ja viestintäteknologian
turvallisiin käyttötapoihin.
* Oppilas opettelee hyviä käyttäytymistapoja kuvatessaan
ja kirjoittaessaan digitaalisessa mediassa.
* Oppilas opettelee hyvät ja terveelliset työskentelyasennot.

 
3. Tiedonhankinta sekä
tutkiva ja luova työskentely
* Oppilas tutustuu keskeisiin tiedonhankinnan
hakupalveluihin.
* Oppilas harjoittelee tiedonhankintatehtäviä.
* Oppilas harjoittelee ja toteuttaa pieniä tehtäviä tieto- ja
viestintäteknologian avulla.4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen * Oppilas tutustuu oppimista tukevien yhteisöllisten palvelujen käyttöön.
* Oppilas opettelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä