3.-4. luokat

YLEISTÄ

TVT-strategian tavoitteet jaetaan 3.-4. luokille niin, että 4. vuosiluokan loppuun mennessä kaikki osa-alueet on käyty läpi. Jokaisella luokkatasolla edetään tavoitteissa eteenpäin.

Luokanopettaja huolehtii TVT:n opetuksellisten sisältöjen tiedonsiirrosta seuraavan luokkatason opettajalle.

TVT-tavoitteet ovat vähimmäisvaatimus, jotka tulee olla suoritettuina.

TVT-polku

  TAVOITTEET  
1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen * Oppilas käyttää erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtää niiden käyttö- ja toimintaperiaatteita.
* Oppilas käyttää henkilökohtaisia tunnuksia ja salasanaa kirjautuessaan laitteelle tai verkkoympäristöön.
* Oppilas harjoittelee näppäimistön sujuvaa käyttöä.
* Oppilas tuottaa tekstiä ja harjoittelee tekstinkäsittelyn taitoja.
* Oppilas osaa tuottaa kuvaa, ääntä ja videota ja käyttää tuotoksiaan tarkoituksenmukaisella tavalla oppimisen tukena.
* Oppilas harjoittelee ohjelmointia.
 
2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta * Oppilas tunnistaa tieto- ja viestintäteknologian
turvallisia käyttötapoja.
* Oppilas tuntee tekijänoikeuksen perusperiaatteita.
* Oppilas tunnistaa ja harjoittelee hyviä käytänteitä kuvatessaan
ja kirjoittaessaan digitaalisessa mediassa.
* Oppilasta ohjataan tarkoituksenmukaisiin ja terveyden kannalta hyviin työskentelyasentoihin.
 
3. Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely * Oppilas harjoittelee keskeisten tiedonhankinnan hakupalveluiden käyttöä.
* Oppilas harjoittelee hyödyntämään eri lähteitä oman työskentelyn pohjana.
* Oppilas harjoittelee tiedon kriittistä arviointia.
* Oppilas kokeilee tieto- ja viestintätekniikan avulla erilaisia ilmaisutapoja tuotosten dokumetoinnissa ja arvioinnissa.
 
4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen * Oppilas harjoittelee viestintää tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla sekä opettelee ottamaan vastuuta omasta viestinnästään.
* Oppilas saa kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan roolista vaikuttamiskeinona.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä