7. luokkien suomi ja kirjallisuus

Miten teen tekstiviitteen

Kun kerron tekstissäni jonkun toisen tietoja tai ajatuksia, näytät sen käyttämällä tekstiviitettä.

Esimerkkejä
1 a. Lue ensin Jonna Tervomaan Tikapuut-laulun sanoitus. Mistä tekstissä on kyse?

Ensimmäinen viittaus:
Jonna Tervomaan Tikapuut-laulun sanoitus alkaa ̶ ̶ .

Myöhempi viittaus:
Tervomaan teksti tuo esiin ̶ ̶ .
Tikapuut-laulun sanoitus on ̶ ̶ .
Sanoituksessa mainitaan ̶ ̶ .

1 b. Katso ja kuuntele sen jälkeen Mika Ronkaisen käsikirjoittama ja ohjaama musiikkivideo Jonna Tervomaan laulusta. Mitä lisämerkityksiä video tuo laulun sanoitukseen?

Ensimmäinen viittaus:
Mika Ronkaisen musiikkivideo alkaa ̶ ̶ .

Myöhempi viittaus:
Ronkaisen video vahvistaa Tervomaan sanoituksen ̶ ̶ .
Video vahvistaa sanoituksen teemaa ̶ ̶ .

2. Lue oheiset kolme koulujen uskonnonopetusta ja Suvivirren asemaa käsittelevää tekstiä.
a. Mikä on kunkin tekstin pääteesi?

Ensimmäinen viittaus:
Tiina Raevaaran kolumnissa ̶ ̶ .
Ulla Appelsinin artikkelin ̶ ̶ .
Veera Oksanen esittää artikkelissaan, että ̶ ̶ .

b. Mitä perustelukeinoja kussakin tekstissä käytetään?
Myöhempi viittaus:
Raevaaran tekstissä / kolumnissa ̶ ̶ .
Appelsinin tekstissä / artikkelissa ̶ ̶ .
Oksasen teksti / kolumni taas ̶ ̶ .
Kaikissa kolmessa tekstissä teesiä perustellaan ̶ ̶ .

Lukupäiväkirja

Lukupäiväkirja - näin sen teet

Kirjoita joko koneella tai siististi käsin. Voit ottaa käsin kirjoitetusta tekstistä kuvan jä lähettää valmiin työn sähköpostilla opettajalle. Koneella kirjoitetun tesktin voit kopioida joko sähköpostiviestiin tai Wilma-viestiin.

Lukupäiväkirja ei ole vain kirjan juonen selostamista, vaan siinä pitää olla omaa pohdintaa. Tarkoitus on siis kertoa omista ajatuksista ja tuntemuksista liittyen lukukokemukseen.

Sido päiväkirjamerkintöjen lomaan kuitenkin kirjan juonesta otteita, jotka todistavat, että olet lukenut kirjan.

Kirjoita kokonaisin virkkein niin, että kysymykset sisältyvät vastaukseen. Kirjoita yhtenäistä tekstiä - älä kirjoita luetteloa ranskalaisin viivoin.

Kirjoittaa voi myös sellaisista kirjan herättämistä ajatuksista ja huomioistasi, joita ei alla ehkä kysytä.

 

Aluksi

Mainitse aluksi oma nimi sekä perustiedot kirjasta: kirjan ja kirjoittajan nimi, kustantaja, julkaisuvuosi ja sivumäärä

Vastaa seuraaviin ennakoiviin kysymyksiin ennen lukemisen aloittamista.

 

Miltä kirja vaikuttaa kannen kuvan ja takakannen tekstin perusteella?

Mitä tiedät kirjailijan aikaisemmasta tuotannosta?

Miksi valitsit kyseisen kirjan?

Mitä ennakko-odotuksia sinulla on kirjasta?

 

Tee lukupäiväkirjaan merkintä vähintään joka kolmannen luvun jälkeen, vaikka lukisit enemmänkin. Kirjoita joka lukukerran jälkeen:

 

Päivämäärä, jolloin olet lukenut kirjaa, sekä lukemasi sivut (esim. s. 1-30 tai luvut 1-3).

Kerro, mitä lukemassasi kohdassa tapahtui.

Kirjoita omia pohdintoja lukemastasi katkelmasta, esim.

 - Mitä ajatuksia heräsi lukemastasi kohdasta?

 - Mitä ajattelet kirjan henkilöistä, tapahtumista tai juonesta?

 - Millaisia tunteita lukemasi sinussa herätti ja miksi?

 - Kerro, jos olet itse kokenut jotain vastaavaa.

 - Mitä luulet kirjassa seuraavaksi tapahtuvan?

 - Mikä asia tai kohtaus yllättää ja miksi?

 - Millainen loppuratkaisu lienee tulossa?

 - Onko jokin tapahtuma aivan järjetön?

 - Mitkä asiat tai tapahtumat koskettivat/ihastuttivat/ihmetyttivät/naurattivat sinua?

 - Millaisia tunteita kirjan henkilöt herättävät sinussa?

 - Mitkä asiat tai tapahtumat olivat tylsiä/pelottavia/surullisia/jännittäviä?

 - Millaisia muistoja kirja tuo mieleesi? 

Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata yhdessä merkinnässä: voit valita apukysymyksistä yhden tai muutaman pohdintojesi näkökulman.

Tärkeintä on, että jokaisesta merkinnästä löytyisi lyhyt kuvaus kirjan tapahtumista ja sinun ajatuksiasi kirjasta.

 

Vastaa kirjan luettuasi seuraaviin kysymyksiin:

 

 - Mistä pidit kirjassa? Mikä ei miellyttänyt sinua kirjassa? Perustele!

 - Vastasiko kirja ennakko-odotuksiasi?

 - Mikä kirjassa oli paras asia tai kohta? Mikä taas oli huonoin asia tai kohta? Perustele molemmat!

 - Jäikö jokin asia tai kohta mietityttämään sinua?

 - Suosittelisitko kirjaa muille? Kenelle? Miksi tai miksi et?

Lukupäiväkirjan palautus

Jätä koneella kirjoittamasi tekstitiedosto tai käsin kirjoittamastasi lukupäiväkirjasta ottamasi kuva tähän palautuskansioon.
  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.