Opettajat

Opettajat 2019-2020

Harju Päivi ruotsi, ranska
Hautanen Satu musiikki
Helle Harri liikunta, terveystieto
Iivanainen Pasi JOPO-luokka
Kalliosaari Päivi vv. lv. 19-20
sij. Noora Hietanen
englanti, ruotsi, saksa
Keisala Juha-Matti fysiikka, kemia, matematiikka, tietotekniikka
Korhonen Marika fysiikka, kemia, matematiikka
Koskela Jyrki biologia, maantieto, luontoelinkeinot
Leskinen Jorma ort. uskonto
Ojanperä Juha tekninen työ, 3D
Paananen Hannele käsityö
Paananen Katja liikunta, terveystieto
Pirinen Matti opinto-ohjaaja
Rahkonen Erkki historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto
Räihälä Jaana äidinkieli ja kirjallisuus
Siekkinen Anne-Maria tekstiilityö, kuvataide
Tikkanen-Strandman Nina vv. lv. 19-20 sij Marianna Karjalainen äidinkieli ja kirjallisuus, englanti
Toikkanen Katri fysiikka, kemia, matematiikka
Uljanoff Katja kotitalous
Vuorenmaa Johanna pysäkkiryhmä
Vuorio Tiina vv. lv. 19-20 sij. Taru Keisala laaja-alainen erityisopettaja
Väyrynen Tuula maantieto, biologia, terveystieto